Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel (ESG) bağlamda çifte önemlilik değerlendirmesi, şirketin içsel finansal etkilerini (finansal önemlilik) ve paydaşlar ve daha geniş çevre üzerindeki dışsal etkileri (paydaş önemliliği) dikkate alan kapsamlı bir değerlendirmeyi ifade eder.

Finansal Önemlilik:

Bu yön, ESG faktörlerinin bir şirketin finansal performansını, risk profili ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini nasıl etkileyebileceğini değerlendirmeyi içerir. Şirketler, bu faktörlerin gelir akışlarını, maliyet yapılarını ve genel finansal sağlıklarını nasıl etkileyebileceğini analiz ederler. Finansal önemlilik genellikle şirketin kendisi için ESG konularının doğrudan finansal sonuçlarına odaklanır.

Paydaş (Etki) Önemliliği

Bu boyut, bir şirketin faaliyetlerinin çevre, toplum ve yerel topluluklar da dahil olmak üzere dış paydaşlar üzerindeki etkisini anlamayı içerir. Şirketin işletmelerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin nasıl paydaşları ve daha geniş toplumsal konuları nasıl etkileyebileceğini değerlendirir. Paydaş (etki) önemliliği, bir şirketin eylemlerinin çevresindeki dünyaya olan dışsal sonuçlarıyla ilgilidir.

Adımlar:

 1. Kapsamı Belirleme:
  • İlgili ESG faktörleri, endüstriler ve coğrafyalar dahil olmak üzere değerlendirmenin kapsamını tanımlayın.
  • Ana iç ve dış paydaşları belirleyin.
 1. ESG Faktörlerini Belirleme:
  • Endüstrinize, iş modelinize ve paydaş beklentilerine göre potansiyel ESG faktörlerini listelemek ve kategorize etmek.
  • Küresel Raporlama Girişimi (GRI) veya Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB) gibi endüstriye özgü kılavuzlar, standartlar ve çerçeveleri göz önünde bulundurun.
 1. İçsel Finansal Önemlilik Değerlendirmesi:
  • Belirlenen ESG faktörlerinin şirketin finansal performansı üzerindeki etkisini değerlendirin.
  • Şirketin gelirini, maliyet yapısını ve uzun vadeli finansal sürdürülebilirliğini etkileyebilecek ESG faktörleri ile ilgili riskleri ve fırsatları göz önünde bulundurun.
  • Potansiyel finansal etkinin niceliğini belirlemek için finansal ölçütler ve modeller kullanın.
 1. Dış Paydaş (Etki) Önemliliği Değerlendirmesi:
  • Şirketin faaliyetlerinin dış paydaşlar, toplum ve çevre üzerindeki etkisini değerlendirin.
  • Paydaşlarla anketler, görüşmeler ve danışmalar aracılığıyla etkileşime girerek, onların bakış açılarını ve beklentilerini anlamaya çalışın.
  • Paydaş geri bildirimlerini kullanarak, farklı ESG faktörlerinin önceliklendirilmesi ve öneminin değerlendirilmesi için değerlendirme yapın.
 1. Entegrasyon ve Önceliklendirme:
  • İç ve dış değerlendirmelerden elde edilen bulguları entegre ederek ortak noktaları ve farkları belirleyin.
  • ESG faktörlerini hem şirket hem de paydaşları için önemine göre önceliklendirin.
 1. Önemlilik Matrisi:
  • Finansal ve paydaş önemliliğine dayanarak önceliklendirilmiş ESG faktörlerini görsel olarak temsil eden bir önemlilik matrisi oluşturun.
  • Finansal performansı etkileyen ve paydaş endişelerini belirleyen faktörleri yüksek, orta veya düşük önemlilikte sınıflandırın.
 1. Raporlama ve İletişim:
  • Kurumsal raporlama süreçlerine, sürdürülebilirlik raporları, yıllık raporlar veya entegre raporlar gibi, önemli ESG faktörlerini entegre edin.
  • Belirlenen önemli konularla ilgili iç ve dış paydaşlarla net bir şekilde iletişim kurun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara