SÜRATAM

Sürdürülebilirlik
Hizmetlerimiz

SÜRATAM Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, şirketinizin sürdürüleblirlik ihtiyaçlarını belirlemek, yol haritaları çıkartmak ve belirlenen hedef ve stratejilerin hayata geçirilmesi için gerekli uzmanlık desteği sağlamaktadır. Danışmanlık hizmetlerimiz aşağıda listelenmiştir.
https://www.suratam.com/wp-content/uploads/2022/09/901726_OAI50C0-640x640.jpg

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Paydaşlarımız!

https://www.suratam.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png
https://www.suratam.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-3.png

Sürdürülebilirlik Yolculuğuna Bugün Başlayın!

Sürdürülebilir Yazılarımız!

Biyogaz Nedir? Nasıl Üretilir ve Kullanılır?
Biyogaz, organik atıkların anaerobik sindirim yoluyla parçalanması sonucu oluşan bir enerji kaynağıdır. Bu süreçte, hayvansal atıklar, bitkisel atıklar ve evsel atıklar gibi organik maddeler uygun koşullar altında mikroorganizmalar tarafından çürütülür ve metan gazı oluşur. Metan, biyogazın enerji potansiyelini sağlayan ana bileşendir ve elektrik üretimi, ısınma ve araç yakıtı gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir. Biyogaz üretimi, çevre...
Temiz Enerji Kaynakları Nelerdir?
Temiz enerji, günümüzde çevreye ve insan sağlığına herhangi bir zarar vermeyen, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji türü olarak tanımlanmaktadır. Bu yazıda, temiz enerjinin tanımı, kaynakları, kullanım alanları ve avantajları ele alınacaktır. Temiz enerjinin kaynakları arasında güneş, rüzgar, su ve jeotermal enerji gibi doğal kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynaklardan elde edilen enerji, fosil yakıtların...
Sera Gazı Nedir? Sera Gazları Nelerdir?
Sera Gazı Nedir Seragazları, gezegenimizde sıcaklığın artmasına sebep olan atmosferik gazlardır. Bu gazlar, Güneş’ten gelen ışınların bir kısmını yeryüzüne ulaşmasını sağlarken, bir kısmını da geri yansıtarak gezegenimizin ısısını dengede tutar. Ancak, sanayileşme ve fosil yakıt kullanımıyla birlikte sera gazı salınımı hızla artmıştır. Sera gazı etkisi, bu dengenin bozulmasına ve gezegenimizin ısısının artmasına sebep olur. Peki,...
LCA Nedir?
LCA Nedir? LCA, yani “Life Cycle Assessment” yani Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, bir ürünün veya hizmetin üretim sürecinden atık yönetimine kadar olan tüm aşamalarını çevresel etkiler açısından analiz eden bir yöntemdir. LCA, karbon ayak izi, su tüketimi, enerji kullanımı gibi çeşitli etkileri hesaba katarak sürdürülebilirlik açısından ürün veya hizmetin performansını değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, LCA raporu...
Karbon Döngüsü Nedir?
Karbon Döngüsü Nedir? Karbon döngüsü, atmosfer, su, bitkiler, toprak ve canlı organizmalar arasında gerçekleşen karbonun dolaşımını ifade eder. Bu döngü, karbonun farklı formlarda (karbon dioksit, organik karbon, inorganik karbon) birbirine dönüşerek ekosistemde dengenin sağlanmasını sağlar. Karbon döngüsü sürecinde, bitkiler fotosentez yaparak atmosferde bulunan karbon dioksiti kullanarak oksijeni ortama salarlar. Bu şekilde atmosferdeki karbon döngüsü devam...
Su Döngüsü Nedir?
Su döngüsü, dünyanın doğal bir dengesi olan ve suyun farklı formlarda bulunduğu bir süreçtir. Su döngüsü atmosfer, karasal ve denizel su kaynakları arasında gerçekleşen sürekli bir döngüdür. Güneşin suyu buharlaştırması, bulutların oluşması, yağmurun yağması ve su buharının tekrar yeryüzüne dönmesi gibi su döngüsü süreci içerisinde birçok aşama bulunmaktadır. Su döngüsü, dünya üzerindeki suyun devamlılığını sağlar...
Biyoçeşitlilik Nedir?
Biyoçeşitlilik nedir? Biyoçeşitlilik, bir bölgede bulunan canlı türlerinin ve bu türler arasındaki genetik, ekolojik ve ekosistem çeşitliliği anlamına gelir. Ekosistem çeşitliliği ve Tür çeşitliliği gibi kavramları içeren biyoçeşitlilik, tüm canlıların bir arada yaşadığı doğal dengeyi ifade eder. Doğada bulunan her canlı türünün birbirinden farklı özelliklere sahip olması, biyoçeşitlilik koruma çalışmalarının önemini ortaya çıkarır. Biyoçeşitlilik sadece...
Biyoçeşitlilik Nedir? Neden Önemlidir?
Biyoçeşitlilik, tüm canlı organizmalar arasındaki olağanüstü çeşitliliği ifade eden bir kavramdır. Bir ekosistemde yer alan tüm türleri, genleri, habitatları ve aralarındaki karmaşık etkileşimleri kapsar. Bu çeşitlilik, minik bir bakteriden heybetli bir balinaya kadar her canlının varoluş sebebidir. Biyoçeşitlilik Nedir? Biyoçeşitlilik, canlı organizmaların tür çeşitliliği ve genetik çeşitliliğini ifade eder. Bir ekosistemin sağlıklı ve dengeli olabilmesi...
Sürdürülebilirlik Kodu SÜRATAM Bünyesinde Türkiye’de!
2010 yılında Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi (RNE) tarafından geliştirilen Sürdürülebilirlik Kodu, Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu olarak SÜRATAM’ desteği ile Türkiye’ye uyarlanıp uygulamaya alınıyor. Yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir takımla 2018’de faaliyete geçen Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, Türkiye’deki sürdürülebilirlik raporlama anlayışını şeffaflık ve karşılaştırılabilirlik açısından yeni bir seviyeye taşıyacak. Finansal olmayan raporlamalar için yeni bir araç olan...
Koleksiyon Ürünleri MAS Certified Green Sertifikası Aldı!
Türkiye’nin önde gelen mobilya üreticilerinden Koleksiyon ürünlerini MAS Certified Green ile test ettirerek uçucu organik bileşen (VOC) emisyon değerleriyle sertifika almaya hak kazandı. Yapmış olduğu bu çalışma ile Koleksiyon, sertifikalandırılan ürünleri ile yeşil bina projelerinde alternatif haline geldi.   Koleksiyon Mobilya’nın saklama bölmeli yatak, öğrenci yurdu için yatak, masa ve saklama bölmeli ranza, dolaplı öğrenci...
SÜRATAM Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Danışma Organları Arasında!
Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Danışma Organları için oluşturulan Küresel Forum’da SÜRATAM da  onaylayan ve destekleyen organizasyonlar arasında yerini aldı. Hükümetler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanmasının nasıl hızlandırılacağı ve geniş bir yelpazedeki toplumsal aktörlerin etkin biçimde nasıl dahil edileceği konusunda uygun giriş noktaları aramaktadır. Bu arayış sürecinde, Gönüllü Ulusal İncelemelerin oluşturulması giderek daha fazla hükümetin ve toplumun bütününün...
Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır?
Geçtiğimiz hafta Cuma günü TÜSİAD’ın Global Compact Türkiye ile işbirliğiyle düzenlemiş olduğu “Sözlerden Eyleme: Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır?” etkinliğinde sektörlere sürdürülebilirlik yolunda nasıl yön verilmesi ve bu konuda nasıl aksiyonlar alınması gerektiği tartışıldı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone KASLOWSKI’nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, SDSN Küresel Direktörü Prof. Dr. Jeffrey SACHS konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında günümüzün...
Nedir Bu EPD’ler?
EPD Belgesi nedir sorusuyla son zamanlarda sıkça karşılaşır olduk. EPD – Çevresel Ürün Beyanları (Environmental Product Declarations), özellikle ihracatla uğraşan şirketlerin talep ettiği bir belgelendirme sistemiyken, artan bir hızla farklı sektörlerde de yer bulmaya başladı. Peki nedir bu EPD belgesi? Neden bu belgelere ihtiyaç duyulur ve neden alınması gereklidir? Bu yazıda bu soruların cevaplarına ve...

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğidir. Bu kavram, çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla ele alınır ve doğal kaynakların bilinçli kullanımı, atık ve kirliliğin azaltılması, adaletli ekonomik sistemlerin oluşturulması gibi konuları içerir.

Sürdürülebilirlik kavramı, şirketlerin, toplumların, devletlerin ve dünya genelindeki organizasyonların süregelen faaliyetlerinde daha dengeli, adil ve uzun vadeli sonuçlar yaratmalarını sağlamayı hedefler. Sürdürülebilirlik, sadece çevreyi korumakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal refahı arttırmak ve ekonomik kalkınmaya olanak sağlamak için de gereklidir.

Birçok kuruluş, sürdürülebilirliği stratejik planlarının bir parçası haline getirmiş ve sürdürülebilirlik performanslarını ölçmek ve raporlamak için çeşitli araçlar ve standartlar geliştirmiştir. Sürdürülebilirlik, her sektörde ve her ölçekteki organizasyon için önemli bir konudur ve bu alanda uzmanlaşmış profesyoneller tarafından danışmanlık hizmeti almak, şirket ya da kurumun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir.

Sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık hizmeti almak, şirketlerin çevresel etkilerini azaltmalarına, sürdürülebilir ürün ve hizmet geliştirmelerine, sosyal sorumluluk projeleri yürütmelerine ve kurumsal yönetimlerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir. Bu süreç, sürdürülebilirlik politika ve stratejilerini belirleme, performans metriklerini oluşturma, iyileştirme planları geliştirme ve sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini içerebilir.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Nedir?

Sürdürülebilirlik danışmanlığı, şirketlerin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olan bir danışmanlık hizmetidir. Bu hizmet, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemelerine, bu hedeflere uygun politikaları oluşturmalarına ve sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini yürütmelerine destek sağlar.

Bir sürdürülebilirlik danışmanı, şirketlerin çevresel etkilerini azaltmaları, enerji verimliliğini artırmaları ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri konularında stratejiler geliştirir. Aynı zamanda bu danışmanlık hizmeti, şirketlerin sürdürülebilirlik standartlarına uygunluğunu değerlendirir ve bu standartlara ulaşmaları için rehberlik eder.

Sürdürülebilirlik danışmanlığı, şirketlerin hem çevresel hem de ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmelerine yardımcı olur. Bu sayede şirketler, uzun vadede hem çevreye hem topluma hem de kendilerine fayda sağlayan bir yaklaşım benimsemiş olurlar.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Süreci

Sürdürülebilirlik danışmanlığı süreci, bir şirketin veya kuruluşun çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini yönetmek ve iyileştirmek için izlenen adımları kapsar. Bu süreç, uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için stratejik bir yaklaşımı içerir.

Bu süreç genellikle danışmanlık firmaları veya uzmanlar tarafından yürütülür. İlk adım genellikle bir yapısal analizdir, bu durumda, mevcut durumu değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için geniş bir inceleme yapılır.

Daha sonra, sürdürülebilirlik hedefleri belirlenir ve stratejik planlama süreci başlar. Bu aşamada, şirketin belirlediği hedeflere ulaşmak için gereken adımlar belirlenir ve bir eylem planı oluşturulur.

Sürecin bir sonraki aşaması, uygulama ve izleme aşamasıdır. Planın hayata geçirilmesi ve düzenli olarak izlenmesi, sürekli iyileştirme için temel oluşturur. Bu aşama, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmesi için gereken çeşitli projelerin ve uygulamaların koordine edilmesini içerir.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Planlama Adımları

Sürdürülebilirlik danışmanlığı planlama adımları, bir şirketin veya kuruluşun sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için izleyeceği yol haritasını belirler. Bu adımlar, çevresel, sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alarak kuruluşun sürdürülebilirlik stratejisi geliştirmesine yardımcı olur.

Bu planlama adımları arasında ilk olarak kuruluşun mevcut durumunun değerlendirilmesi bulunur. Bu, çevresel etkilerin, tedarik zinciri uygulamalarının ve kuruluşun toplumsal etkilerinin belirlenmesini içerir. Ardından kuruluşun sürdürülebilirlik vizyonu ve hedefleri belirlenir. Belirlenen hedefler, sürdürülebilirlik stratejisinin ana hatlarını oluşturur.

Bir sonraki adım, sürdürülebilirlik planının geliştirilmesini içerir. Bu kapsamlı bir plan olup, çevresel etkilerin azaltılması, enerji verimliliği, atık yönetimi ve sosyal etki projeleri gibi konuları içerir. Bu adımda ayrıca sürdürülebilirlik stratejisinin nasıl uygulanacağı ve yürütüleceği de belirlenir.

Son olarak, sürdürülebilirlik danışmanlığı planlama adımları kapsamında kuruluşun paydaşlarıyla etkileşim içinde olması ve onların geri bildirimlerini alması da önemlidir. Bu, şeffaf bir süreç sağlayarak paydaşların sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmalarını sağlar.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Uygulamaları

Sürdürülebilirlik danışmanlığı, şirketlerin çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olmak için gereken uygulamaları içerir.

Bu uygulamalar arasında çevresel etki analizi, enerji verimliliği ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi bulunmaktadır. Şirketlerin faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirmek ve azaltmak için çevresel etki analizi önemli bir adımdır. Ayrıca, enerji verimliliği uygulamaları sayesinde şirketler enerji maliyetlerini düşürebilir ve çevre üzerindeki etkilerini azaltabilirler.

Bununla birlikte, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, şirketlerin tedarik zinciri süreçlerini çevre dostu ve sosyal açıdan sorumlu bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bu uygulamalar, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına ve toplumsal fayda sağlamalarına olanak tanır.

Sonuç olarak, sürdürülebilirlik danışmanlığı uygulamaları, şirketlerin çevresel ve sosyal etkilerini yönetmelerine yardımcı olur ve sürdürülebilirlik stratejilerini başarıyla uygulamalarını sağlar.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Sonuçları Ve Etkileri

Sürdürülebilirlik danışmanlığı süreci tamamlandıktan sonra elde edilen sonuçlar ve etkiler oldukça önemlidir. Bu sonuçlar şirketin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini ortaya koyar ve sürdürülebilirlik performansını değerlendirmeye yardımcı olur.

Sonuçların değerlendirilmesi sürdürülebilirlik danışmanlığı sürecinin en önemli aşamalarından biridir. Bu aşamada elde edilen veriler ve bulgular detaylı bir şekilde analiz edilir ve şirketin sürdürülebilirlik stratejisine nasıl katkı sağladığı belirlenir.

Etkilerin belirlenmesi ise şirketin sürdürülebilirlik performansının çeşitli paydaşlar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesini kapsar. Bu etkiler social, ekonomik ve çevresel olarak belirlenir ve şirketin sürdürülebilirlik stratejisinin başarısını ortaya koyar.

İyi bir sürdürülebilirlik danışmanlığı sonucunda elde edilen sonuçlar ve etkiler, şirketin daha sürdürülebilir bir geleceğe nasıl katkı sağlayabileceğini gösterir ve bu da şirketin itibarı, verimliliği ve rekabet avantajı üzerinde olumlu etkiler bırakır.

Sürdürülebilir Ürün Sertifikaları

Sürdürülebilir ürün sertifikaları, bir ürünün çevre, insan ve toplum sağlığına olan etkilerinin değerlendirilip belgelendiği sertifikalar olarak tanımlanabilir. Bu sertifikalar, tüketicilere ürünlerin sürdürülebilirlik standartlarına uygun olduğunu garanti eder ve şirketlere ürünlerini çevre dostu ve etik bir şekilde üretmeleri için teşvik sağlar.

Sürdürülebilir ürün sertifikaları, genellikle belirli bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri ve sosyal sorumlulukları değerlendirmek için belirlenen kriterlere dayanır. Bu kriterler arasında enerji tüketimi, su kullanımı, atık yönetimi, insan haklarına saygı, işçi hakları ve tedarik zinciri yönetimi gibi unsurlar bulunabilir.

 • Bir ürünün sürdürülebilir ürün sertifikası alabilmesi için belirli bir standartlara uygun olması gerekir. Bu standartlar genellikle uluslararası kabul görmüş sürdürülebilirlik kuruluşları tarafından belirlenir ve bu kuruluşların sertifikasyon süreci ile ürünlerin uygunluğu değerlendirilir.
 • Sürdürülebilir ürün sertifikaları, tüketicilere ürün satın alırken daha bilinçli ve çevre dostu seçimler yapmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmelerine ve tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik standartlarını sağlamalarına katkıda bulunur. Bu sayede, hem çevre hem de toplum için olumlu etkiler yaratılır.

  ESG Yönetimi

  , çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini işletmenin stratejik ve operasyonel kararlarına entegre etme sürecidir. ESG, çevresel (Environmental), sosyal (Social) ve yönetişim (Governance) kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu yönetim modeli, şirketlerin sadece kâr odaklı değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal etkilerini de göz önünde bulundurarak faaliyet göstermelerini sağlayan bir yaklaşım sunmaktadır.

  ESG yönetimi, kurumsal değerlerin oluşturulması, risklerin azaltılması ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda şirketlere yardımcı olur. Bu model, hem yatırımcıların hem de tüketicilerin daha fazla ESG odaklı şirketlere yönelmelerine neden olmuştur. Şirketler, bu faktörleri dikkate alarak iş stratejilerini oluşturmalı ve uygulamalıdır.

  Bu bağlamda, ESG yönetiminin en önemli faydalarından biri de şirketlerin yeni iş fırsatlarına erişimlerini kolaylaştırmasıdır. ESG faktörlerini dikkate alan şirketler, sürdürülebilir ürün ve hizmetlere odaklanarak rekabet avantajı elde edebilmektedir.

  ESG yönetiminin başarılı bir şekilde uygulanması, şirketlerin finansal performanslarını artırmanın yanı sıra, toplumsal ve çevresel etki yaratma potansiyellerini de ortaya çıkarmaktadır. Böylelikle, ESG yönetimi, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk konusunda küresel düzeyde önemli bir rol oynamaktadır.

  Sürdürülebilir Finans / Dış Değerlendirme

  Sürdürülebilir Finans / Dış Değerlendirme, şirketlerin sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerini göz önünde bulundurarak finansal performanslarını değerlendirmek ve raporlamak için kullanılan bir yönetim yaklaşımıdır. Bu yaklaşım, şirketlerin sadece kâr odaklı olmanın ötesine geçerek sürdürülebilir değer yaratmalarını sağlar.

  Sürdürülebilir finans, yatırımcılar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer paydaşlar tarafından giderek daha fazla talep görmektedir. Şirketler, sürdürülebilirlik konusundaki performanslarını açık bir şekilde raporlayarak bu talepleri karşılamaya çalışmaktadır. Aynı zamanda, dış değerlendirme şirketleri, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini gözden geçirerek, etik ve çevresel standartlara uygunluğunu değerlendirir.

  Bu süreç, şirketlerin sürdürülebilir finans ve dış değerlendirme konusundaki stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Şirketler, bu bağlamda, sürdürülebilirlik raporlaması için uluslararası kabul görmüş standartlara uyum sağlamak, etik yönetim ilkelerine bağlı kalmak ve çevresel etkilerini azaltmak gibi adımlar atar.

  Adım Açıklama
  1 Sürdürülebilirlik performansının analizi
  2 Uluslararası raporlama standartlarına uyum sağlama
  3 Çevresel etkilerin azaltılması
  4 Etik yönetim ilkelerine bağlılık

  Sonuç olarak, sürdürülebilir finans ve dış değerlendirme, şirketlerin sadece finansal performanslarını değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel etkilerini de dikkate almalarını sağlar. Bu yaklaşım, şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirliklerini sağlamalarına yardımcı olur ve paydaşlarının beklentilerini karşılamalarına yardımcı olur.

  Karbon Hesaplama ve Yönetimi

  Karbon hesaplama ve yönetimi, şirketlerin ve kuruluşların faaliyetlerinin çevresel etkilerini ölçmek ve azaltmak için kullandıkları bir stratejidir.

  Bu strateji, karbon emisyonlarını belirlemek, azaltmak ve sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak için önemli bir araçtır. Karbon hesaplama ve yönetimi, kuruluşların sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir, bu da çevresel etkilerini azaltmak ve kaynak verimliliğini artırmak anlamına gelir.

  Karbon hesaplama ve yönetimi sürecinde, kuruluşlar karbon emisyonlarını belirlemek için çevresel etki değerlendirmesi yapar. Bu, kuruluşun operasyonel faaliyetlerinin, ürünlerin ve hizmetlerin çevresel etkilerini anlamasına ve izlemesine yardımcı olur.

  Bu değerlendirmeden elde edilen veriler, şirketlere karbon emisyonlarını azaltmak ve sürdürülebilirlik hedeflerini karşılamak için stratejiler geliştirmelerine olanak tanır. Karbon hesaplama ve yönetimi, kuruluşların çevresel etkilerini azaltmalarına yardımcı olmak adına önemli bir adımdır ve sürdürülebilirlik stratejilerinin bir parçası olabilir.

  Sürdürülebilirlik konusu günümüz dünyasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Şirketlerin, kuruluşların ve bireylerin çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerini göz önünde bulundurarak faaliyetlerini sürdürmeleri, sürdürülebilirlik kavramının temelini oluşturmaktadır. Ancak sürdürülebilirlik konusunda bilgi ve deneyim eksikliği yaşayan şirketler için sürdürülebilirlik danışmanlığı oldukça önemlidir. Bu yazıda, sürdürülebilik danışmanlığı nedir, süreci nasıl işler, planlama adımları nelerdir, uygulamaları ve sonuçları nelerdir gibi konuları ele alacağız. Ayrıca sürdürülebilir ürün sertifikaları, ESG yönetimi, sürdürülebilir finans / dış değerlendirme ve karbon hesaplama ve yönetimi gibi konularla da detaylı bir şekilde ilgileneceğiz. Bu yazı dizisiyle sürdürülebilik alanında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.
  Whatsapp
  Hemen Ara