2010 yılında Alman Sürdürülebilir Kalkınma Konseyi (RNE) tarafından geliştirilen Sürdürülebilirlik Kodu, Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu olarak SÜRATAM’ desteği ile Türkiye’ye uyarlanıp uygulamaya alınıyor. Yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir takımla 2018’de faaliyete geçen Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu, Türkiye’deki sürdürülebilirlik raporlama anlayışını şeffaflık ve karşılaştırılabilirlik açısından yeni bir seviyeye taşıyacak. Finansal olmayan raporlamalar için yeni bir araç olan Sürdürülebilirlik Kodu, 2019 yılı ilk çeyreği sonunda uygulamaya açılacak, 3. çeyrek itibari ile de tüm özellikleri ile faaliyete geçecek.

2019 03 18 T%C3%BCrkiye S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik Kodu with frame

Sürdürülebilirlik Kodu, belirli temel performans göstergelerini (KPI) dikkate alarak raporlama yapabilmek amacıyla standart bir süreç yaratmanın yanı sıra, firmaların kendileri ile alakalı konulara odaklandığı, karşılaştırılabilir ve ölçülebilir bir raporlama altyapısı sağlamak için tasarlanmıştır. Bu özellikleri ile Sürdürülebilirlik Kodu, tüm paydaşlar için yararlı hale gelmekte ve diğer raporlamalardan pozitif olarak ayrışmaktadır. Küresel Raporlama Girişimi’ni (Global Reporting Initiative – GRI), Sosyal Raporlama Standartları’nı (Social Reporting Standards – SRS)  veya Avrupa Finansal Analistler Dernekleri Federasyonu (European Federation of Financial Analysts Societies – EFFAS) raporlama standartlarını yöntem olarak seçmiş olan Sürdürülebilirlik Kodu, şirketlerdeki sürdürülebilirlik amaçlı uygulamalara şeffaflık kazandırmayı ve sürdürülebilirliği finans piyasası da dahil olmak üzere bütün piyasalar için etkin bir kriter haline getirmeyi hedeflemektedir. Aynı zamanda, temelinde BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), Çokuluslu Şirketler için OECD İlkeleri (the OECD Guidelines for Multinational Companies) ve ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standartları dikkate alınarak, uluslararası seviyede geliştirilmiştir.

Gelişmeleri Türkiye Sürdürülebilirlik Kodu websitesinden takip edebilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara