LCA Nedir?

LCA Nedir? LCA, yani “Life Cycle Assessment” yani Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, bir ürünün veya hizmetin üretim sürecinden atık yönetimine kadar olan tüm aşamalarını çevresel etkiler açısından analiz eden bir yöntemdir. LCA, karbon ayak izi, su tüketimi, enerji kullanımı gibi çeşitli etkileri hesaba katarak sürdürülebilirlik açısından ürün veya hizmetin performansını değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, LCA raporu...

Karbon Döngüsü Nedir?

Karbon Döngüsü Nedir? Karbon döngüsü, atmosfer, su, bitkiler, toprak ve canlı organizmalar arasında gerçekleşen karbonun dolaşımını ifade eder. Bu döngü, karbonun farklı formlarda (karbon dioksit, organik karbon, inorganik karbon) birbirine dönüşerek ekosistemde dengenin sağlanmasını sağlar. Karbon döngüsü sürecinde, bitkiler fotosentez yaparak atmosferde bulunan karbon dioksiti kullanarak oksijeni ortama salarlar. Bu şekilde atmosferdeki karbon döngüsü devam...

Su Döngüsü Nedir?

Su döngüsü, dünyanın doğal bir dengesi olan ve suyun farklı formlarda bulunduğu bir süreçtir. Su döngüsü atmosfer, karasal ve denizel su kaynakları arasında gerçekleşen sürekli bir döngüdür. Güneşin suyu buharlaştırması, bulutların oluşması, yağmurun yağması ve su buharının tekrar yeryüzüne dönmesi gibi su döngüsü süreci içerisinde birçok aşama bulunmaktadır. Su döngüsü, dünya üzerindeki suyun devamlılığını sağlar...

Biyoçeşitlilik Nedir?

Biyoçeşitlilik nedir? Biyoçeşitlilik, bir bölgede bulunan canlı türlerinin ve bu türler arasındaki genetik, ekolojik ve ekosistem çeşitliliği anlamına gelir. Ekosistem çeşitliliği ve Tür çeşitliliği gibi kavramları içeren biyoçeşitlilik, tüm canlıların bir arada yaşadığı doğal dengeyi ifade eder. Doğada bulunan her canlı türünün birbirinden farklı özelliklere sahip olması, biyoçeşitlilik koruma çalışmalarının önemini ortaya çıkarır. Biyoçeşitlilik sadece...

Biyoçeşitlilik Nedir? Neden Önemlidir?

Biyoçeşitlilik, tüm canlı organizmalar arasındaki olağanüstü çeşitliliği ifade eden bir kavramdır. Bir ekosistemde yer alan tüm türleri, genleri, habitatları ve aralarındaki karmaşık etkileşimleri kapsar. Bu çeşitlilik, minik bir bakteriden heybetli bir balinaya kadar her canlının varoluş sebebidir. Biyoçeşitlilik Nedir? Biyoçeşitlilik, canlı organizmaların tür çeşitliliği ve genetik çeşitliliğini ifade eder. Bir ekosistemin sağlıklı ve dengeli olabilmesi...

Whatsapp
Hemen Ara