ESG Yönetimi

Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, şirketlere ESG (Environmental, Social and Governance) kısaltmasıyla tanımlanan çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. ESG, şirketlerin çevresel konulardaki hassasiyetini, çalışanlarına sağladığı imkanları ve şirket içinde ve dışında oluşabilecek fırsat ve riskleri nasıl yönettiğine dair bilgiler sağlamakta kalmayarak, şirketlerin ekosistemleri hakkında tüm paydaşlarına zengin içerikler oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik Stratejisi

Kurumların, Sürdürülebilirlik ve ESG stratejilerinin oluşturulmasında gerekli olan maddesellik analizi yapılmasında, buna bağlı olarak oluşturulacak politika ve prosedürlerin; şirket kurumsal kimliğine, stratejisine ve hedeflerine yansıtılmasında Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, şirketlere yol gösterme ve uygulama planlama danışmanlığı sağlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

ESG Strateji Oluşturma

Kurumların, Sürdürülebilirlik ve ESG stratejilerinin oluşturulmasında gerekli olan maddesellik analizi yapılmasında, buna bağlı olarak oluşturulacak politika ve prosedürlerin; şirket kurumsal kimliğine, stratejisine ve hedeflerine yansıtılmasında Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, şirketlere yol gösterme ve uygulama planlama danışmanlığı sağlanmaktadır.

ESG Yönetimi

Borsa Istanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi Danışmanlığı

Borsa Istanbul, kurumların sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artışını teşvik etmek ve şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması amacıyla 2014 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturmuştur.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alabilmek için şirketlerin, tanımlanan sürdürülebilirlik değerleme metodolojisine göre genel sürdürülebilirlik notlarının 50 puan olması, her bir ana başlıktan 40 puan üzerinde olmalarını ve kategori notlarından en az 8 başlıkta 26 üzerinde puan almaları gerektiğini öngörmüştür.

Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESG yönetimi ve strateji oluşturma konusundaki bilgisiyle, şirketlerin değerlendirme notlarının geliştirilmesi ve devamlı olarak ilerletilmesi amacıyla ve kurumların BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde listelenmeleri konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Turkish Sustainability Code

EcoVadis

EcoVadis, kurumsal sürdürülebilirlik derecelendirmelerinde ve sektörel referans noktaları oluşturulmasında dünyanın en büyük ve en güvenilir tedarikçisi haline gelmiştir.

EcoVadis’in Türkiye’deki anlaşmalı çözüm ortaklarından biri olan Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, kurumların Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkelerini; iş ve yönetim sistemlerine ne kadar iyi entegre ettiğini değerlendirmek ve puan kartlarını iyileştirmek için danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

ecovadis

SDG Etki Değerlendirmesi

SDG (Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri) Etki Değerlendirmesi, şirketlerin ve kuruluşların Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yaptıkları çalışmaların etkisini ölçmek ve değerlendirmek için kullanılan bir süreçtir. Bu değerlendirme, şirketlerin faaliyetlerinin sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarda SDG’lere olan katkısını analiz eder. SDG Etki Değerlendirmesi, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını izlemelerine, iyileştirmelerine ve SDG’lere daha iyi bir şekilde katkıda bulunmalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu süreç, şirketlerin paydaşlarına, yatırımcılara ve topluma sürdürülebilirlik çabaları hakkında şeffaf bir şekilde bilgi sağlamalarına yardımcı olur.

SDG Etki Değerlendirmesi sürecinizde size destek olmaktan memnuniyet duyarız. Uzman ekibimiz, SDG’ler ve sürdürülebilirlik performansı konusunda geniş bir deneyime sahiptir ve şirketinizin SDG Etki Değerlendirmesi gereksinimlerini karşılamak için gereken uzmanlığa sahiptir. SDG Etki Değerlendirmesi sürecinizde, başlangıçtan sonuca kadar size rehberlik etmek, değerlendirme sürecini kolaylaştırmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak için buradayız. Şirketinizin SDG’lere olan etkisini değerlendirerek sürdürülebilirlik çabalarınızı iyileştirmenize yardımcı oluyoruz. Bizimle iletişime geçerek, şirketinizin SDG Etki Değerlendirmesi gereksinimlerini başarıyla karşılamasına yardımcı olacak bir işbirliği kurmaya davetlisiniz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism)

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), Avrupa Birliği’nin sera gazı emisyonlarını azaltma hedeflerini desteklemek amacıyla getirilen bir mekanizmadır. Bu mekanizma, ithal edilen ürünlerin karbon içeriğine dayalı olarak vergilendirilmesini içerir. CBAM Danışmanlığı, şirketlere bu yeni mekanizmanın etkilerini anlamaları ve uyum sağlamaları konusunda rehberlik eder. Bu kapsamda, şirketlerin karbon ayak izlerini belirlemelerine, azaltma stratejileri geliştirmelerine ve CBAM gerekliliklerine uyumlu hale gelmelerine yardımcı olur. Ayrıca, CBAM Danışmanlığı, şirketlerin ithalat ve ihracat stratejilerini optimize etmelerine ve rekabet avantajlarını korumalarına destek olur.

CBAM Danışmanlığı sürecinizde size destek olmaktan memnuniyet duyarız. Uzman ekibimiz, CBAM mekanizması ve uyum süreci konusunda geniş bir deneyime sahiptir ve şirketinizin CBAM gereksinimlerine uyum sağlamasına yardımcı olacak uzmanlığa sahiptir. CBAM Danışmanlığı sürecinizde, başlangıçtan sonuca kadar size rehberlik etmek, uyum sürecini kolaylaştırmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak için buradayız. Şirketinizin CBAM mekanizması altında yer alan ithalat ve ihracat faaliyetlerini değerlendirmesi ve uygun stratejiler geliştirmesi konusunda size kapsamlı bir destek sunuyoruz. Bizimle iletişime geçerek, şirketinizin CBAM gereksinimlerini başarıyla karşılamasına yardımcı olacak bir işbirliği kurmaya davetlisiniz.

cbam

ESG Nedir?

ESG, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim uygulamalarını ifade eden bir kavramdır. Çevresel faktörler, karbon emisyonları, su kullanımı ve atık yönetimi gibi çevre etkilerini içerir. Sosyal faktörler ise işçi hakları, iş sağlığı ve güvenliği gibi konuları kapsar. Kurumsal yönetim ise şirketlerin paydaşlarına yönelik etkin yönetimini ifade eder.

ESG prensiplerine uyum, şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirliklerini sağlamak ve risklerini azaltmak için önemlidir. Bu prensipler, şirketlerin toplumsal beklentilere karşı sorumlu hareket etmelerini teşvik eder ve rekabet avantajı sağlar.

ESG kriterleri, yatırımcılar tarafından giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Artan çevre ve sosyal endişeler, yatırımcıların şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmesini ve etik değerlere dayalı yatırımlar yapmasını teşvik etmektedir.

ESG Danışmanlığı Nedir?

ESG danışmanlığı, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olan danışmanlık hizmetidir. ESG, yani çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerine uygun şekilde iş yapma pratiğini benimseyen şirketler için stratejik bir öneme sahiptir.

ESG danışmanları, şirketlere bu alanlarda daha iyi performans göstermeleri için rehberlik eder ve sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur. Ayrıca, ESG danışmanları şirketlerin yasal düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olur ve yatırımcıların ve paydaşların beklentilerini karşılamalarını sağlar.

Bu nedenle, ESG danışmanlığı giderek artan bir talep görmektedir ve şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır.

ESG Raporu Nedir?

ESG Raporu, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) kriterlerine ne kadar uygun olduğunu belirten bir rapordur.

Bu rapor, bir şirketin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek amacıyla hazırlanır. ESG kriterlerine uygunluğunun ölçülmesi, şirketin çevresel etkilerini, sosyal sorumluluk projelerini ve yönetişim yapılarını incelemeyi kapsar.

ESG Raporu, yatırımcılar ve paydaşlar tarafından şirketlerin sürdürülebilirlik politikalarını anlamak ve değerlendirmek için kullanılır.

ESG Raporu Nasıl Hazırlanır?

ESG raporu hazırlamak, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim performansını ölçmek ve paydaşlara bu konuda bilgi vermek için önemlidir.

Bu rapor, şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini ve hedeflerini belirlemesine yardımcı olabilir.

Ayrıca, ESG raporu hazırlamak, şirketin itibarını artırabilir ve yatırımcıların güvenini kazanmasına yardımcı olabilir.

ESG Kriterleri Nelerdir?

Günümüzde şirketlerin sadece finansal performanslarına odaklanmaları artık yeterli görülmüyor. Artan çevresel ve sosyal sorumluluk bilinciyle birlikte ESG kriterleri de büyük önem kazanmıştır. ESG, Environment (Çevre), Social (Sosyal) ve Governance (Yönetişim) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kavramdır.

ESG kriterleri, şirketlerin çevresel etkileri, sosyal sorumlulukları ve yönetişim standartları gibi alanlardaki performanslarını değerlendirmek için kullanılır. Bu kriterler, şirketlerin sürdürülebilirlik anlayışını benimsemelerini ve daha şeffaf bir yönetim sergilemelerini sağlar.

ESG kriterleri arasında çevreye duyarlılık, işçi ve insan haklarına saygı, yönetişim yapısı ve şeffaflığı gibi faktörler bulunmaktadır. Şirketler, ESG kriterlerine uygun davranışlar sergileyerek hem çevreye hem de topluma karşı sorumlu bir yaklaşımı benimsemiş olurlar.

ESG Yönetimi

Blog Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz:

LCA Nedir?

Karbon Döngüsü Nedir?

Su Döngüsü Nedir?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara