Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Danışma Organları için oluşturulan Küresel Forum’da SÜRATAM da  onaylayan ve destekleyen organizasyonlar arasında yerini aldı.

Hükümetler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın uygulanmasının nasıl hızlandırılacağı ve geniş bir yelpazedeki toplumsal aktörlerin etkin biçimde nasıl dahil edileceği konusunda uygun giriş noktaları aramaktadır. Bu arayış sürecinde, Gönüllü Ulusal İncelemelerin oluşturulması giderek daha fazla hükümetin ve toplumun bütününün yaklaşımlarına sahiptir. Yeni yaklaşımlara duyulan bu ihtiyaç, Küresel Konseyler ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonları ve benzeri çok paydaşlı kuruluşların sunabileceği değeri değerlendirmek için Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Danışma Organları için Küresel Forum girişimi başlatılmıştır.

2019 HLPF’nin bir günlük çalıştayında, ulusal hükümetlerden ve ilgili paydaşlardan temsilciler, Sürdürülebilir Kalkınma için Ulusal Konseylerin ve benzeri organların 2030 Gündemi’nin devlet sunumuna nasıl katılabileceğini tartıştılar. Günün ana odağı, Sürdürülebilir Kalkınma Ulusal Konseyleri ağının (NCSD’ler) ve benzer organlarının değerinin tartışılmasıydı. SÜRATAM da Türkiye’yi temsilen bu etkinlikte yerini alarak bir ilke daha imza attı.

https://sdg-advisorybodies.net/endorsements/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara