Geçtiğimiz hafta Cuma günü TÜSİAD’ın Global Compact Türkiye ile işbirliğiyle düzenlemiş olduğu “Sözlerden Eyleme: Sürdürülebilir Kalkınma Nasıl İvme Kazanır?” etkinliğinde sektörlere sürdürülebilirlik yolunda nasıl yön verilmesi ve bu konuda nasıl aksiyonlar alınması gerektiği tartışıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone KASLOWSKI’nin açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, SDSN Küresel Direktörü Prof. Dr. Jeffrey SACHS konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında günümüzün yetkinliklerinin problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık olduğunu; iklim değişikliği, kirlilik ve biyoçeşitliliğin azalması tehditlerinin bu yetkinliklerle üstesinden gelinebileceğini vurguladı. Öte yandan, Paris İklim Anlaşması’nda yer alan taahhütleri yerine getirilebilmesi için yapılabilecek iyileştirmeleri şu şekilde listeledi:

  • İyi eğitim, bilim ve teknolojinin herkes tarafından erişilebilir olması,
  • Sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşamın herkes için mümkün olması,
  • Enerji sisteminin karbon nötr hale getirilmesi ve döngüsel ekonominin sağlanması,
  • Sürdürülebilir alan kullanımı,
  • Şehir yerleşimlerinin sürdürülebilir bir biçimde şekillendirilmesi,
  • Bilgi sistemlerinin bu amaçlar uğrunda verimli şekilde kullanılması.

Sachs’ın konuşması ardından, moderatörlüğünü Purpose-Sustainable Ideas Direktörü Dilek BİL’in üstlendiği panelde sürdürülebilirlik alanında önemli rol oynayanlar olarak SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru DİLDAR EDİN, SDSN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet ÖZKAN, Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet DÖRDÜNCÜ ve Hedefler İçin İş Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Ozan DİREN bu alandaki çalışmalarını dinleyicilere aktardı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara