Leed Sertifikası
Çevresel sürdürülebilirliğin öneminin her geçen gün arttığı çağımızda, ‘LEED Sertifikası’ kavramı da giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır. LEED, yani ‘Leadership in Energy and Environmental Design’, çevre dostu binalar inşa etmeye teşvik eden bir sertifikasyon sistemidir. Bu blog yazımızda, LEED sertifikasının ne olduğunu, hangi seviyeleri içerdiğini, bu seviyeler arasındaki farkları, bir binanın bu sertifikayı nasıl alabileceğini ve LEED kriterlerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Çevreye olan duyarlılığınızı arttırırken aynı zamanda nasıl daha yeşil binalar inşa edebileceğinizi de keşfedin.

LEED Sertifikası Nedir?

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), ABD Yeşil Bina Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilen, çevre dostu ve sürdürülebilir binaların tasarımını ve inşasını teşvik eden bir sertifikasyon sistemidir. LEED sertifikası, enerji verimliliği, su tasarrufu, malzeme seçimi ve iç ortam kalitesi gibi çeşitli çevresel faktörleri dikkate alarak binaların çevre üzerindeki etkisini en aza indirmeyi amaçlar. Bu sertifika, hem yeni inşaat projeleri hem de mevcut binalar için uygulanabilir ve sürdürülebilir yapı uygulamalarını benimseyen projelere prestij kazandırır.

LEED Sertifika Seviyeleri Nelerdir?

LEED sertifikasyon sistemi, projelerin elde ettiği puanlara göre dört ana seviyede sınıflandırılır. Bu seviyeler şunlardır:
 1. LEED Sertifikalı (LEED Certified): 40-49 puan
 2. LEED Gümüş (LEED Silver): 50-59 puan
 3. LEED Altın (LEED Gold): 60-79 puan
 4. LEED Platin (LEED Platinum): 80+ puan
Bu puanlar, projenin çevresel ve sürdürülebilirlik açısından ne kadar başarılı olduğunu gösterir. Daha yüksek puanlar, daha yüksek seviyede bir sertifika anlamına gelir ve binanın daha sürdürülebilir olduğunu kanıtlar.

LEED Sertifika Seviyeleri Arasındaki Fark Nedir?

LEED, ya da Liderlik Enerji ve Çevresel Tasarım, çevresel sürdürülebilirlik kriterlerine göre binaların tasarlanması, inşa edilmesi ve işletilmesini değerlendiren bir sistemdir. Bu sistem içerisinde yer alan sertifika seviyeleri, binaların çevresel etki düzeylerine göre dört farklı kategoride değerlendirilir: Sertifikalı, Gümüş, Altın ve Platin. Her bir seviye, enerji ve su verimliliği, CO2 emisyonu azaltımı, iç mekan kalitesi ve malzeme seçimi gibi çeşitli sürdürülebilirlik ölçütlerine göre puanlama sistemine dayanmaktadır, bu sayede binaların sürdürülebilirlik düzeyleri aslında belirlenmiş olmaktadır. Bir binanın LEED sertifika seviyesi, o yapının çevresel sürdürülebilirlik yönünden ne kadar ileri olduğunun bir göstergesi olarak kabul edilir. Yapıların LEED sertifikası almaya hak kazanabilmeleri için en az 40 puan toplamaları gerekiyor; bu puanlar, 110 puanlık bir skala üzerinden değerlendirilir. Gümüş seviye için minimum 50, Altın seviye için 60, ve Platin seviye için ise 80 puan gerekmektedir. Yüksek seviyelerdeki sertifikalar, binaların çevreye olan olumlu etkisini maksimize etmeyi hedeflerken, aynı zamanda işletme maliyetlerini de azaltmaya yardımcı olur.
 1. Sertifikalı seviye: En temel LEED sertifikası olup, sürdürülebilirlik alanında minimal standartları karşılayan yapılara verilir.
 2. Gümüş seviye: Sertifikalıdan sonra gelen seviye olup, daha fazla sürdürülebilirlik özelliği taşıyan yapılar için tasarlanmıştır.
 3. Altın seviye: Gelişmiş sürdürülebilir inşaat özelliklerine sahip yapılar için verilen daha yüksek bir ödüldür.
 4. Platin seviye: LEED sertifikasyon sisteminin en yüksek derecesi, en sıkı çevresel standartları sağlayan binalara verilir.
Her bir LEED sertifika seviyesi, binaların çevresel etkilerini azaltma ve enerji verimliliğini artırma amacına hizmet ederken, bu seviyeler arasındaki geçişler genellikle ek yatırımlar ve yenilikçi çevre teknolojileri gerektirir. Bu sertifikalar, binaların sadece çevresel yükümlülüklerini değil, aynı zamanda kullanıcıların sağlık ve konfor standartlarını da yükselttiği için, günümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bir yapının hangi LEED sertifika seviyesine ulaşacağı, tasarım ve işletme sürecinde uygulanan çevresel stratejilerin kalitesine bağlıdır.

LEED Sertifikası Ne Amaçla Alınır?

Sürdürülebilir bir gezegen için çevre dostu yapılar inşa etmek, günümüzde yapı sektörünün en önemli önceliklerinden biri haline gelmiştir. Bu bağlamda, LEED sertifikası, binaların çevresel etkilerini azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla alınmaktadır. LEED, yani Leadership in Energy and Environmental Design, çevre dostu binalar tasarlamak ve inşa etmek için belirlenen uluslararası bir standarttır ve bu sertifika, binaların bu standartlara uygunluğunu resmi olarak tanımaktadır. LEED sertifikası, yapıların sürdürülebilirlik ölçütlerine göre değerlendirilmesi sonucu verilmekte olup, enerji ve su tasarrufu, karbon ayak izinin azalması, iç mekan kalitesinin iyileştirilmesi ve doğal kaynakların etkin kullanımını teşvik etmektedir. Dünya genelinde pek çok ülke, sürdürülebilir bina inşaatını teşvik etmek ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla LEED sertifikası şartlarını özendirmektedir. Bu sertifika aynı zamanda, inşaat sektöründe yeşil binaların yaygınlaştırılmasına yönelik bir motivasyon kaynağı olarak da işlev görmektedir.

LEED Sertifikasının Çevresel Avantajları

LEED sertifikası, binaların çevreye olan etkisini azaltmayı amaçlamaktadır; bu da daha az enerji ve su tüketimi, daha az atık üretimi ve genel olarak azalan bir çevresel ayak izi anlamına gelmektedir. Çevreye olan katkısının yanı sıra, sertifika sahibi binalar, kullanıcılarına daha sağlıklı ve daha kaliteli yaşam alanları sunma potansiyeline sahiptir. Sertifika, aynı zamanda binaların pazar değerini artırarak, yatırımın geri dönüşünü de olumlu yönde etkileyebilmektedir. LEED kriterlerine göre tasarlanmış bir bina, daha düşük işletme ve bakım maliyetlerine sahip olacak, bu sayede uzun vadede bina sahiplerine maddi tasarruf sağlayacaktır. Ek olarak, LEED sertifikalı binalar, geleneksel binalara kıyasla daha fazla kiracı çekebilir ve daha yüksek kira gelirleri elde edebilir. Dolayısıyla, bu sertifika, finansal getiri ve sürdürülebilirlik arasında önemli bir köprü kurmakta ve sektördeki sürdürülebilir gelişmeyi desteklemektedir.

LEED Sertifikasının Sosyal Avantajları

LEED sertifikası, sadece çevresel faydalar sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bina içerisinde bulunan insanlar için de daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanları yaratır. İç mekan hava kalitesinin artırılması, doğal ışıktan maksimum düzeyde yararlanılması ve geliştirilmiş termal standartlar, sertifikalı binalarda yaşayan ya da çalışan insanların sağlığını ve genel refahını önemli ölçüde iyileştirebilir. Bu özellikler, aynı zamanda bina içerisindeki verimliliği ve kullanıcı memnuniyetini artırarak, toplumsal bir katma değer yaratmaktadır. LEED sertifikalı bina projeleri, topluluk içerisinde çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda diğer bina ve projeler için de bir örnek teşkil edebilmektedir. Sertifikanın teşvik ettiği sürdürülebilir yaklaşımlar, zamanla daha geniş topluluklar tarafından benimsenebilir ve bu da çevresel sürdürülebilirlik adına genel bir farkındalık yaratır. LEED sertifikasının bu şekildeki toplumsal etkileri, gelecek nesillerin daha yaşanabilir çevrelerde büyümesi için önemli bir yatırımdır.

LEED Sertifikası Nasıl Alınır?

LEED sertifikası almak, sürdürülebilir bir gelecek için atılan önemli adımlardan biridir ve bu süreç, başvuru aşamasından itibaren dikkatle yönetilmesi gereken bir dizi detaylı adımı içermektedir. Öncelikle, LEED derecelendirme sistemine uygun bir proje tasarlamak gerekmektedir; bu, enerji ve su verimliliği, malzeme seçimi, iç mekan kalitesi ve inovasyon gibi çeşitli sürdürülebilirlik kriterlerini kapsamaktadır. Projeyi LEED standartlarına uygun hale getirdikten sonra, US Green Building Council (USGBC) tarafından sağlanan LEED Online üzerinden projenin tüm detaylarını içeren kapsamlı bir başvuru dosyası hazırlanmalıdır. LEED sertifikasyon süreci, projenin tüm yönlerinin doğru bir şekilde belgelendiğinden ve LEED kriterlerine uygun olarak değerlendirildiğinden emin olmak için bağımsız bir inceleme sürecini de içerir. LEED sertifikası almak isteyen bir proje, ilk olarak tasarım aşamasında öncüllük eden çevresel stratejilerin ve sürdürülebilir uygulamaların belgelenmesiyle değerlendirilmeye alınır; daha sonra ise inşaat süresi boyunca bu stratejilerin uygulanıp uygulanmadığı gözlemlenir. Projeler, LEED derecelendirme paneli tarafından çeşitli kategorilerde incelenir ve her bir kategori için belirli puanlar verilir.

LEED Sertifika Seviyeleri

LEED sertifika seviyeleri, çeşitlenmiş ve sertifikası alınacak projenin çevresel etki düzeyine göre derecelendirilir. Temel seviyeden başlayarak, Gümüş, Altın ve Platin olmak üzere dört ana sertifika seviyesi bulunmaktadır. Her seviye, projenin sürdürülebilirlik başarısını gösteren belirli bir puan sayısına ulaşmasını gerektirir. Sertifikasyon sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için, projenin sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi çözümleri, enerji ve su tasarrufu gibi önceden belirlenen LEED kriterlerine olan uygunluğunu kanıtlaması gerekir. Sürecin sonunda, tüm kriterler karşılandığında, USGBC yüksek standartlarda çevresel performans gösteren binalar ve iç mekanlar için LEED sertifikası verilir.

LEED Sertifikası Edinmenin Avantajları

LEED sertifikası, binaların ve iç mekanların çevresel etki düzeyini azaltırken, yaşam kalitesini artırmak adına önemli rol oynamaktadır. Sertifika, hem maliyet tasarrufu sağlamakta hem de binaların pazar değerini artırmaktadır.
 • Katılımcılara enerji tüketiminde azalma sağlayarak uzun vadede maliyetleri düşürmek.
 • Çevresel etkiyi azaltmak ve sürdürülebilir çevre pratiklerini teşvik etmek.
 • Bina sakinlerine daha sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sunmak.

LEED Kriterleri Nelerdir?

LEED sertifikası alabilmek için projelerin belirli kriterlere uygun olması gerekmektedir. Bu kriterler, çeşitli kategorilerde toplanmıştır ve her bir kategori belirli bir puan değerine sahiptir. Başlıca LEED kriterleri şunlardır:
 1. Sürdürülebilir Arazi (Sustainable Sites):
  • İnşaat sahasının çevresel etkilerinin azaltılması
  • Yer seçimi ve ulaşım seçeneklerinin sürdürülebilir olması
  • Yerel ekosistemi koruma
 2. Su Verimliliği (Water Efficiency):
  • Su kullanımının minimize edilmesi
  • Düşük su tüketen tesisatların kullanılması
  • Peyzaj sulamasında su tasarrufu sağlanması
 3. Enerji ve Atmosfer (Energy and Atmosphere):
  • Enerji verimliliği yüksek sistemlerin kullanılması
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu
  • Enerji tüketiminin izlenmesi ve yönetilmesi
 4. Malzemeler ve Kaynaklar (Materials and Resources):
  • Geri dönüştürülebilir ve yerel malzemelerin kullanımı
  • Atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları
  • Malzeme kullanımında verimlilik
 5. İç Ortam Kalitesi (Indoor Environmental Quality):
  • İç mekan hava kalitesinin iyileştirilmesi
  • Doğal aydınlatma ve havalandırma sistemlerinin optimize edilmesi
  • Kimyasal kirleticilerin azaltılması
 6. Yenilik ve Tasarım Süreci (Innovation in Design):
  • Yenilikçi çevre dostu stratejilerin uygulanması
  • Tasarım sürecinde yaratıcı çözümlerin kullanılması
 7. Bölgesel Öncelikler (Regional Priority):
  • Yerel çevresel önceliklere odaklanan stratejiler
  • Bölgesel sürdürülebilirlik hedeflerinin desteklenmesi
Bu kriterler, bir binanın LEED sertifikası alabilmesi için gereken sürdürülebilirlik standartlarını belirler. Her bir kategori, farklı ağırlıklarda puanlara sahiptir ve projelerin bu puanları toplaması, sertifika seviyesini belirler. https://tr.wikipedia.org/

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), binaların çevresel etkilerini azaltmak amacıyla tasarlanmış bir çevre dostu bina derecelendirme sistemidir. Enerji ve su tasarrufu, CO2 emisyonlarının azaltılması, iç hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi sürdürülebilirlik kriterlerine göre binaları değerlendirir ve sertifikalandırır.

LEED Sertifikası olan binalar, enerji ve su tasarrufu sağlar, işletme maliyetlerini azaltır, bina içi hava kalitesini artırır ve çevresel etkiyi minimale indirir. Ayrıca, bu tür binalar genellikle daha yüksek kira gelirleri ve satış fiyatlarına sahip olur.

LEED, binaların çeşitlilik gösteren yönlere göre puanlandırıldığı bir sistemdir. Enerji ve su verimliliği, sürdürülebilir arazi kullanımı, malzeme seçimi ve iç mekan kalitesi gibi kategorilerde binalara puan verilir ve toplam puanına göre sertifika seviyesi belirlenir (Sertifikalı, Gümüş, Altın, Platin).

Türkiye’de birçok bina LEED sertifikasına sahiptir. Örnek olarak, İstanbul’da bulunan Sapphire Çarşı ve Maslak Spine Tower gibi iş merkezleri, LEED sertifikası almıştır. Diğer şehirlerde de benzer şekilde sertifikalı binalar bulunmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara