Sürdürülebilir Finans Raporu

Sürdürülebilir Finans Raporlaması, finansal performansı ve sürdürülebilirlik performansını entegre eden bir raporlama yaklaşımıdır. Bu raporlar, şirketlerin finansal sonuçlarını çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörleriyle ilişkilendirerek daha kapsamlı bir bakış açısı sunar. Sürdürülebilir Finans Raporlaması, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini, hedeflerini ve başarılarını finansal açıdan detaylı bir şekilde açıklar. Aynı zamanda, şirketlerin ESG risklerini ve fırsatlarını finansal performanslarıyla birlikte değerlendirmelerine olanak tanır. Bu yaklaşım, paydaşlar arasında güven oluşturarak şirketlerin uzun vadeli değer yaratma süreçlerine katkıda bulunur.

Sürdürülebilir Finans Raporlaması yolculuğunuzda size destek olmaktan memnuniyet duyarız. Uzman ekibimiz, Sürdürülebilir Finans Raporlaması konusunda geniş bir deneyime sahiptir ve şirketinizin özel ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktadır. Sürdürülebilir Finans Raporlaması sürecinizde, başlangıçtan sonuca kadar size rehberlik etmek, raporlama sürecini kolaylaştırmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak için buradayız. Finansal ve sürdürülebilirlik performansınızı entegre ederek daha kapsamlı bir iletişim sağlama konusunda size destek sunuyoruz. Bizimle iletişime geçerek, şirketinizin Sürdürülebilir Finans Raporlaması gerekliliklerini başarıyla yerine getirmesine yardımcı olacak bir işbirliği kurmaya davetlisiniz.

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Sürdürülebilir Finans, Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ve Avrupa Birliği iklim değişikliğini önlemek için takip ettiği Yeşil Mutabakat stratejisinin gerçekleşmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde artık yatırımcılar şirketlerin ESG Strateji ve puanlamalarını incelemeden ve geliştirilen projelerin ekolojik ve sosyal etkilerini değerlendirmeden, birikimlerini değerlendirmiyorlar. Bu durum şirketleri faaliyet ve operasyonlarının çevre ve sosyal normlara duyarlı olduğunu, sürdürülebilir iş planı ve/veya stratejisine sahip olduklarını güncel ve potansiyel yatırımcılar ile paylaşmaya zorluyor. Bu kapsamda, SÜRATAM Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, şirketlerin faaliyetlerini gerçekleştirmek veya büyütmek için ihtiyaç duydukları Sürdürülebilir Finans araçlarının raporlanması konusunda yardımcı olmaktadır.

Sürdürülebilir Finans Nedir?

Sürdürülebilir finans, finansal işlemlerin, yatırımların ve faaliyetlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini ifade eder. Bu yaklaşım, sadece finansal getirileri değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal etkileri de dikkate alarak, uzun vadeli sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eder.

Sürdürülebilir finans kapsamında öne çıkan bazı anahtar faaliyetler şunlardır:

 1. Sürdürülebilir Yatırımlar: Çevresel ve sosyal etkileri değerlendirerek, sürdürülebilirliği teşvik eden yatırımlar yapmak. Bu, yenilenebilir enerji projeleri, çevre dostu teknolojiler ve toplumsal gelişime katkı sağlayan projeleri içerebilir.
 2. ESG Entegrasyonu: ESG kriterlerini finansal analiz ve yatırım süreçlerine entegre etmek. Bu, şirketlerin çevresel ve sosyal performansını değerlendirerek yatırım kararlarını şekillendirmek anlamına gelir.
 3. Sürdürülebilir Kredi ve Finansman: Çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir projelere finansman sağlamak. Bu, yeşil tahviller, sosyal etki bonoları ve sürdürülebilir kredi imkanları gibi finansal enstrümanlar aracılığıyla gerçekleştirilebilir.
 4. Finansal Kuruluşlarda ESG Entegrasyonu: Finansal kuruluşların kendi operasyonlarında ve hizmetlerinde ESG kriterlerini benimseyerek sürdürülebilirlik ilkelerini güçlendirmesi.

Sürdürülebilir finans, hem finansal sektördeki oyuncuların hem de toplumun çevresel ve sosyal sorumluluklarına daha fazla odaklanmasını sağlayarak, daha adil ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme modelinin teşvik edilmesine katkı sağlar. Bu nedenle, sürdürülebilir finansın önemi gün geçtikçe artmaktadır.

Sürdürülebilirlik Finans Raporu Nedir?

Sürdürülebilir Finans Raporlaması, finansal performansı ve sürdürülebilirlik performansını entegre eden bir raporlama yaklaşımıdır. Bu raporlar, şirketlerin finansal sonuçlarını çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörleriyle ilişkilendirerek daha kapsamlı bir bakış açısı sunar. Sürdürülebilir Finans Raporlaması, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini, hedeflerini ve başarılarını finansal açıdan detaylı bir şekilde açıklar. Aynı zamanda, şirketlerin ESG risklerini ve fırsatlarını finansal performanslarıyla birlikte değerlendirmelerine olanak tanır. Bu yaklaşım, paydaşlar arasında güven oluşturarak şirketlerin uzun vadeli değer yaratma süreçlerine katkıda bulunur.

Sürdürülebilir finans raporu, bir şirketin veya finansal kuruluşun çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) performansını ölçen ve raporlayan bir belgedir. Bu rapor, sürdürülebilirlik çabalarını, politikalarını, uygulamalarını ve performansını paydaşlara sunmak amacıyla hazırlanır.

Sürdürülebilir finans raporları genellikle şu unsurları içerir:

 1. Çevresel Performans: Şirketin karbon ayak izi, enerji tüketimi, su kullanımı gibi çevresel etkilerini ölçen ve raporlayan veriler.
 2. Sosyal Performans: Çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, işçi memnuniyeti gibi sosyal faktörlerin değerlendirilmesi.
 3. Kurumsal Yönetişim: Yönetim yapısı, yönetim kurulu kompozisyonu, şirketin etik standartlarına uyumu gibi konuların ele alındığı bölüm.
 4. Stratejiler ve Hedefler: Sürdürülebilirlik stratejileri, hedefler ve bu hedeflere ulaşma planları.
 5. Performans Değerlendirmesi: Belirlenen hedeflere ulaşma durumu, ilerleme ve başarılar ile karşılaşılan zorluklar.
 6. Risk ve Fırsatlar: Çevresel ve sosyal risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve bunlarla başa çıkma stratejileri.
 7. Stakeholder İletişimi: Paydaşlarla yapılan etkileşimler ve şeffaflık düzeyi.

Sürdürülebilir Finans Raporlaması yolculuğunuzda size destek olmaktan memnuniyet duyarız. Uzman ekibimiz, Sürdürülebilir Finans Raporlaması konusunda geniş bir deneyime sahiptir ve şirketinizin özel ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktadır. Sürdürülebilir Finans Raporlaması sürecinizde, başlangıçtan sonuca kadar size rehberlik etmek, raporlama sürecini kolaylaştırmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak için buradayız. Finansal ve sürdürülebilirlik performansınızı entegre ederek daha kapsamlı bir iletişim sağlama konusunda size destek sunuyoruz. Bizimle iletişime geçerek, şirketinizin Sürdürülebilir Finans Raporlaması gerekliliklerini başarıyla yerine getirmesine yardımcı olacak bir işbirliği kurmaya davetlisiniz.

Sürdürülebilir Finans Raporu Neden Önemlidir?

Sürdürülebilir finans raporu, bir şirketin veya finansal kuruluşun sürdürülebilirlik çabalarını ölçen ve raporlayan belgedir. Bu raporun önemi birkaç yönden gelir:

 1. Şeffaflık ve Güvenilirlik: Sürdürülebilir finans raporları, şirketin veya kuruluşun sürdürülebilirlik çabalarını şeffaf bir şekilde paylaşmasını sağlar. Bu, şirketin paydaşlarına, yatırımcılarına ve topluma karşı daha güvenilir ve şeffaf bir imaj sergilemesini sağlar.
 2. Risk Yönetimi: Sürdürülebilir finans raporları, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerinin şirketin performansını nasıl etkilediğini ortaya koyar. Bu faktörlerin dikkate alınması, şirketin gelecekte karşılaşabileceği riskleri belirlemesine ve yönetmesine yardımcı olur.
 3. Yatırımcı ve Paydaş İlgisi: Günümüzde birçok yatırımcı ve paydaş, sürdürülebilirlik konusundaki bilgiye ve şirketlerin sürdürülebilirlik performansına ilgi gösteriyor. Sürdürülebilir finans raporları, bu talebi karşılamak ve yatırımcıların ve paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak için önemlidir.
 4. Rekabet Avantajı: Sürdürülebilir finans raporları, şirketlere rekabet avantajı sağlayabilir. Sürdürülebilirlik odaklı şirketler, daha geniş bir müşteri tabanına ulaşabilir, daha iyi performans sergileyebilir ve pazarda öne çıkabilirler.
 5. Uzun Vadeli Değer Yaratma: Sürdürülebilir finans raporları, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma stratejilerini destekler. Sürdürülebilirlik çabaları, şirketlerin daha istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamasına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, sürdürülebilir finans raporları, şirketlerin sürdürülebilirlik çabalarını değerlendirmek, raporlamak ve iyileştirmek için önemli bir araçtır. Bu raporlar, şirketlerin daha şeffaf, güvenilir ve rekabetçi olmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda uzun vadeli sürdürülebilirlik ve değer yaratma hedeflerini destekler.

Sürdürülebilir Finans Raporu Nasıl Hazırlanır?

Sürdürülebilir finans raporu hazırlamak, dikkatle planlanması ve doğru verilerin toplanması gereken bir süreçtir. Sürdürülebilir finans raporunun hazırlanması için adımlar:

 1. Hedef Belirleme: Raporun amacını ve hedeflerini netleştirin. Hangi sürdürülebilirlik alanlarını ölçmek istediğinizi ve raporu kimlere sunacağınızı belirleyin.
 2. Veri Toplama: Sürdürülebilirlik performansınızı ölçmek için gerekli verileri toplayın. Bu, çevresel etkilerinizin, sosyal performansınızın ve kurumsal yönetişiminizin ölçümünü içerir. Şirket içi verileri toplamanın yanı sıra, harici kaynaklardan da bilgi alabilirsiniz.
 3. Standart/Çerçeve Belirleme: Hangi raporlama standartlarını ve çerçeveleri kullanacağınıza karar verin. Örneğin, Global Reporting Initiative (GRI) veya Sustainability Accounting Standards Board (SASB) gibi standartları kullanabilirsiniz.
 4. Verileri Değerlendirme ve Analiz: Toplanan verileri analiz edin ve performansınızı değerlendirin. Bu, güçlü yönlerinizi belirlemenize ve iyileştirme fırsatlarını tespit etmenize yardımcı olur.
 5. Raporlama Formatını Belirleme: Raporun formatını ve yapısını belirleyin. Grafikler, tablolar, metinler ve görseller gibi çeşitli bileşenleri içerebilir.
 6. Raporu Hazırlama ve Yazma: Toplanan verileri ve analiz sonuçlarını kullanarak raporu hazırlayın. Rapor, anlaşılır, net ve güvenilir olmalıdır.
 7. Gözden Geçirme ve Onay: Raporu ilgili paydaşlarla ve uzmanlarla gözden geçirin. Sonrasında, yönetim veya ilgili birimlerden raporu onaylatın.
 8. Yayınlama ve Paylaşma: Raporu hedef kitlenizle paylaşın. Bu, yatırımcılar, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve diğer ilgili tarafları içerebilir.
 9. İyileştirme ve Sürekli Geliştirme: Raporlama sürecinizi sürekli olarak gözden geçirin ve iyileştirme fırsatlarını belirleyin. Geri bildirimleri dikkate alarak ve veri toplama süreçlerinizi güncelleyerek raporlama sürecinizi geliştirin.

Blog Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz:

Hidroelektrik Santralleri Faydaları ve Zararları

Kimyasal Atık Nedir?

Tükenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Sürdürülebilir Finans Raporu, bir şirketin finansal performansının yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerini de içeren sürdürülebilirlik performansını değerlendiren bir rapordur. Bu rapor, şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini, hedeflerini ve ilgili performans ölçütlerini içerir.

Sürdürülebilir Finans Raporu, şirketlerin sadece finansal değil aynı zamanda sürdürülebilirlik performanslarını da değerlendirerek paydaşlarına daha kapsamlı bir resim sunmasını sağlar. Bu raporlar, şirketlerin çevresel ve sosyal etkilerini ölçmelerine, izlemelerine ve raporlamalarına yardımcı olarak daha iyi kararlar almalarına ve paydaşlarına daha şeffaf bir şekilde hesap verme yeteneklerini artırır.

Sürdürülebilir Finans Raporu hazırlanırken, şirketler öncelikle sürdürülebilirlik stratejilerini belirler ve sürdürülebilirlik hedeflerini belirlerler. Daha sonra, çevresel, sosyal ve yönetişim performansını ölçmek için uygun göstergeler ve metrikler belirlenir ve veri toplama süreci başlatılır. Son olarak, elde edilen veriler analiz edilir ve bir rapor oluşturulur.

Sürdürülebilir Finans Raporları, her türlü sektörde faaliyet gösteren ve sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirmek isteyen şirketler için geçerlidir. Ayrıca, yatırımcılar, finansal kuruluşlar, kamu kuruluşları ve diğer paydaşlar da bu raporlardan faydalanabilirler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara