EPD Belgesi

(Çevresel Ürün Beyanı Belgesi)

EPD belgesi, ürünün çevresel etkilerini değerlendiren bir ölçüttür ve karbon ayak izi, su tüketimi, hava ve su kirliliği gibi faktörleri içerebilir. Bu nedenle EPD belgesi, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin artması açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Çevresel Ürün Beyanı (EPD), ISO 14025’e göre tanımlanan, bir ürünün veya servisin çevre performansını ISO 14040 serisi çerçevesinde belirtilmiş parametreler bazında önceden belirlenmiş kategorilere göre (ham madde eldesi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu) nicel olarak değerlendiren ve beyan eden deklarasyonlardır. Ticaret odaklı olup, Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi ( LCA – YDD) kapsamında ekonomik faaliyetlerin ekolojik ayak izini ve üretim sürecinde meydana gelen çeşitli emisyon değerlerini dikkate alır.


Süratam, İsveç menşeili The International EPD (https://environdec.com/home) System’in bölgesel yürütücüsü olarak görev yapmakta olup, EPD Turkey adıyla uluslararası onaylı ISO 14025 ve EN 15804 uyumlu EPD belgelerinin Türkiye’deki TEK yetkili kayıt kurumudur.

EPD (Çevresel Ürün Beyanı) Nedir?

EPD, yani Çevresel Ürün Beyanı, bir ürünün çevresel performansını belgeleyen uluslararası bir sertifikasyon sistemidir. Bu belge, bir ürünün çevresel etkileri konusunda şeffaf bir şekilde bilgi sunmayı amaçlar. Dolayısıyla tüketicilerin ve endüstri profesyonellerinin doğru ve güvenilir kararlar almasına yardımcı olur.

EPD belgesi, ürünün çevresel etkilerini değerlendiren bir ölçüttür ve karbon ayak izi, su tüketimi, hava ve su kirliliği gibi faktörleri içerebilir. Bu nedenle EPD belgesi, sürdürülebilirlik ve çevre bilincinin artması açısından önemli bir rol oynamaktadır.

EPD Belgesi Nedir?

EPD Belgesi, bir ürünün veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerini şeffaf ve karşılaştırılabilir bir şekilde gösteren, bağımsız doğrulanmış ve tescil edilmiş bir belgedir. ISO 14025 ve ISO 14040 standartlarına uygun olarak hazırlanır. Bir diğer adı da Çevresel Ürün Beyanı Belgesi’dir.

EPD Belgesi çevresel ürün beyanını ifade eden, bir ürünün çevresel etkilerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılan bir belgedir. Bu belge, ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye olan etkilerini gösterir ve ürünün çevre performansını belgeler.

EPD Belgesi almak için ürünün çevresel etkileri, hammaddeleri, üretim süreci ve ambalajlama gibi unsurları detaylı bir şekilde incelenir ve raporlanır.

EPD Belgesi, tüketicilere ürünlerin çevre dostu olup olmadığını anlama ve tercihlerini çevresel faktörlere göre yapma imkanı sunar.

EPD Belgesi Nasıl Hazırlanır?

EPD (Environmental Product Declaration – Çevresel Ürün Beyanı), bir ürünün çevresel performansını ve etkilerini standardize edilmiş bir formatta açıklayan bir belgedir. EPD, ürünlerin çevresel performansını karşılaştırmak ve değerlendirmek için önemli bir araçtır. İşte bir EPD hazırlamak için genel adımlar:

 1. Ürün Belirleme ve Kapsamın Tanımlanması: Hangi ürün için EPD hazırlanacağını belirleyin ve belgenin kapsamını tanımlayın. Bu, ürünün yaşam döngüsünün başlangıcından sonuna kadar olan aşamaları içerir: hammaddelerin temini, üretim, dağıtım, kullanım ve atık yönetimi.
 2. Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA): Çevresel etkileri belirlemek için bir yaşam döngüsü değerlendirmesi (LCA) yapın. Bu, ürünün hammaddelerinin çıkarılması, üretimi, dağıtımı, kullanımı ve atık yönetimi süreçlerini içerir. Çevresel etkiler genellikle enerji tüketimi, sera gazı emisyonları, su kullanımı vb. şeklinde ifade edilir.
 3. EPD Formatına Uygun Veri Toplama ve Analiz: EPD için gerekli olan verileri toplayın ve analiz edin. Bu veriler, LCA sonuçları, ürün bileşenleri, üretim süreci verileri, enerji tüketimi, atık yönetimi gibi çeşitli alanları içerebilir.
 4. EPD Raporunu Hazırlama: Toplanan verilere dayanarak EPD raporunu hazırlayın. Bu rapor, EPD’nin formatına uygun olmalıdır ve genellikle birinci ve ikinci parti onaylarıyla doğrulanır.
 5. Bağımsız Gözden Geçirme ve Onay: EPD raporunu bağımsız bir gözden geçirmeye gönderin ve onaylatın. Bu, raporun doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için önemlidir.
 6. EPD’nin Yayınlanması ve Güncellenmesi: Onay alındıktan sonra EPD belgesini yayınlayın. Belge, EPD veritabanlarına da kaydedilebilir. Ürün veya üretim sürecinde değişiklikler olduğunda, EPD’nin güncellenmesi gerekebilir.
 7. Pazarlama ve İletişim: EPD’nin yayınlanmasının ardından, çevresel performansıyla ilgilenen paydaşlara (müşteriler, tedarikçiler, hükümet kurumları vb.) iletmek için pazarlama ve iletişim faaliyetleri yapın.

Bu adımlar, bir EPD hazırlamanın genel sürecini temsil etmektedir. Ancak, EPD hazırlamak karmaşık bir süreç olabilir ve genellikle uzmanlık ve kaynak gerektirir. Bu nedenle, bir EPD hazırlamak istiyorsanız, uzman bir danışmanlık firması veya çevresel sürdürülebilirlik konusunda uzman bir ekip ile çalışmanız önerilir.

EPD Belgesi Neden Önemlidir?

Avrupa pazarına ihracat yapan firmalar için Çevresel Ürün Beyanı EPD belgesi kritik önem taşır. Avrupa’daki birçok müşteri, satın aldıkları ürünlerin çevresel etkilerinin beyan edilmiş olmasını talep etmektedir. Bu talep, firmaların ihracatta rekabet edebilmeleri için EPD belgesi almalarını gerekli kılmaktadır.

Avrupa Normları, ürünler için EPD’leri en iyi Çevresel Beyanlar olarak kabul etmektedir. EPD belgesi, sadece ihracatta tercih edilmenin ötesinde, ürünlere katma değer yaratarak firmalara sektörlerinde rekabet avantajı sağlar.

EPD Belgesi Hangi Ürünlerde Kullanılır

EPD Belgesi, çevresel bir ürün beyanıdır ve çeşitli sektörlerde kullanılan ürünler için önemli bir belgedir. Ürünlerin çevresel etkilerinin değerlendirilmesine yardımcı olur ve tüketicilere ürünler hakkında bilgi sağlar.

EPD Belgesi, genellikle inşaat, enerji, gıda ve kimya sektörlerinde kullanılan ürünler için gereklidir. Bu belge sayesinde ürünlerin çevresel etkileri belirlenir ve bu sektörlerde sürdürülebilirlik sağlanır.

EPD Belgesi, ayrıca tüketicilere de güven ve şeffaflık sağlar. Bu belgeyi taşıyan ürünlerin çevreye duyarlı olduğu ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun üretildiği bilinir.

EPD Belgesi Avantajları

EPD Belgesi, çevresel etkileri değerlendirmek ve azaltmak için kullanılan bir araçtır. Bu belge, ürünün çevreye olan etkilerini ölçmek ve raporlamak için kullanılır. Bunun yanı sıra EPD Belgesi, tüketicilere ürünler hakkında şeffaf bilgi verme imkanı sunar.

EPD Belgesi sahibi olan firmalar, çevre dostu ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak konusunda avantaj elde ederler. Bu belge, firmaların çevre performanslarını belgeleyerek müşterilerin güvenini kazanmalarına yardımcı olur.

Diğer taraftan, EPD Belgesi sahibi olan firmalar, sürdürülebilirliklerini ve çevresel sorumluluklarını kanıtlamış olurlar. Bu da şirketlerin itibarlarını arttırarak sektörde rekabet avantajı elde etmelerini sağlar.

EPD Belgesi Maliyeti

EPD belgesi almanın maliyeti, firma büyüklüğüne, sektöre ve belgenin kapsamına göre değişiklik gösterebilir. Özellikle büyük ölçekli kuruluşlar daha yüksek maliyetlerle karşılaşabilirken, küçük işletmeler için daha uygun fiyatlar sunulabilmektedir.

Belge almak için başvuru süreci, belgeyi düzenleyen kuruluşun ücret politikası ve gerekli belge hazırlık masrafları gibi faktörler de maliyeti etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Ayrıca belgenin uluslararası standartlara uygun olması ve doğrulanabilir olması için belirli test ve analizlerin yapılması gerekebilir.

EPD belgesi maliyetinin yanı sıra, firmanın çevresel performansını arttırarak uzun vadede maliyetlerini azaltmasının ve pazar avantajı elde etmesinin de önemli bir katkısı bulunmaktadır. Çünkü tüketiciler ve iş ortakları, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ürünler kullanarak daha fazla güven duyacakları firmaları tercih etmektedirler.

EPD Belgesi Çeşitleri

EPD belgesi, çevresel ürün beyanı belgesi olarak da bilinir. Bu belge, bir ürünün çevresel etkilerini sistematik bir şekilde değerlendirmek ve ilgili taraflara beyan etmek için kullanılır. EPD belgesi, farklı tipte ürünler için farklı çeşitlere sahiptir, bu çeşitlilik ürünün özelliklerine ve üretim sürecine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Tip 1 EPD belgesi, ürünün çevresel etkilerini genel olarak değerlendirir ve ürün hakkında genel bilgiler sunar. Bu belge, tüketiciye ürünün çevresel performansı hakkında genel bir fikir verir.

Tip 3 EPD belgesi, ürünün yaşam döngüsü analizini içerir ve daha detaylı bilgiler sunar. Bu belge, ürünün hammaddeden atık yönetimine kadar olan tüm süreçlerini kapsar ve daha detaylı bir inceleme yapılmasına imkan tanır.

EPD Belgesi

Blog Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz:

Hidroelektrik Santralleri Faydaları ve Zararları

Kimyasal Atık Nedir?

Tükenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

EPD (Çevresel Ürün Beyanı), bir ürünün çevresel performansını açıklayan standart bir belgedir. Ürünün ömrü boyunca çevresel etkilerini, kaynak kullanımını ve atık üretimini belirleyen bir veri tabanını içerir. EPD’ler, ürünlerin çevresel etkilerini değerlendirmek, karşılaştırmak ve raporlamak için kullanılır. Bu beyanlar, ürünlerin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecinde önemli bir rol oynar.

EPD oluşturmak için genellikle şu adımlar izlenir:

 1. Ürün hakkında ayrıntılı bilgi toplama: Ürünün malzeme bileşimi, üretim süreci, enerji tüketimi vb. gibi veriler toplanır.
 2. Çevresel etkilerin belirlenmesi: Ürünün ömrü boyunca çevresel etkileri belirlenir ve değerlendirilir.
 3. Veri analizi ve belgelendirme: Toplanan veriler analiz edilir ve belgelendirme süreci başlatılır.
 4. EPD’nin hazırlanması: Belirli bir format kullanılarak EPD hazırlanır ve doğrulanır.
 5. Onay ve yayınlama: EPD, bağımsız bir üçüncü taraf tarafından onaylandıktan sonra yayınlanır.

EPD’ler genellikle inşaat, otomotiv, gıda ve içecek, elektronik ve tekstil gibi birçok sektörde yaygın olarak kullanılır. Özellikle inşaat sektöründe, yeşil binaların sertifikasyon süreçlerinde ve malzeme seçiminde EPD’ler önemli bir rol oynar. Ayrıca, tedarik zinciri yönetimi ve çevresel performansın izlenmesi için de kullanılırlar.

EPD kullanmanın birkaç faydası vardır:

 • Ürünlerin çevresel etkileri hakkında şeffaf bilgi sağlar, tüketicilerin bilinçli tercihler yapmasına olanak tanır.
 • Tedarik zinciri yönetiminde çevresel performansı izlemeye ve iyileştirmeye yardımcı olur.
 • Ürünlerin çevresel etkilerini azaltma ve sürdürülebilirlik hedeflerini belirleme konusunda şirketlere rehberlik eder.
 • Karşılaştırmalı değerlendirme imkanı sağlar, çevre dostu ürünlerin tanıtımını ve benimsenmesini teşvik eder.

EPD (Environmental Product Declaration) veya Çevresel Ürün Beyanı, bir ürünün çevresel etkileri hakkında standart bir bilgi sağlayan bir belgedir.

EPD Belgesi, ürünlerin çevresel etkilerini anlamamıza ve karşılaştırmamıza yardımcı olur. Sürdürülebilirlik açısından bilinçli seçimler yapmamıza olanak tanır.

EPD Belgesi, ürünlerin çevresel etkilerini anlamamıza ve karşılaştırmamıza yardımcı olur. Sürdürülebilirlik açısından bilinçli seçimler yapmamıza olanak tanır.

EPD Belgesi almak için ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerini değerlendiren bir çalışma yapılmalı ve belgelendirme sürecine başvurulmalıdır.

EPD Belgesi, özellikle inşaat, enerji, otomotiv ve tekstil gibi sektörlerde önemlidir. Bu sektörlerde ürünlerin çevresel etkileri büyük önem taşır.

EPD Belgesi almak genellikle zorunlu değildir, ancak çevre dostu ve sürdürülebilir ürünler geliştirmek için bir teşvik unsuru olarak görülebilir.

Evet, EPD Belgesi ISO 14025 standardına uygun olarak hazırlanan uluslararası bir standarttır.

EPD Belgesi almak için yapılan değerlendirme ve belgelendirme süreci ürünün karmaşıklığına ve veri sağlama sürecine bağlı olarak değişebilir. Genellikle birkaç hafta ile birkaç ay arasında sürebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara