Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama (CCF)

SÜRATAM Sürdürülebilirlik Danışmanlığı; karbon ayak izi hesaplama yöntemleri kullanarak, kuruluşunuzun ve/veya ürününüzün tüm tedarik zinciri çerçevesini dikkate alarak, ISO 14064, ISO 14067 ve Sera Gazı Protokolü (GHG) bağlamında ölçmeye yardımcı olur. Kurumlara, Kapsam 1, 2 ve 3’ün tamamını içeren karbon ayak izi hesaplamalarında ve emisyon yönetiminde danışmanlık sağlamaktadır.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama (CCF)

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama (CCF) Nedir?

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama (CCF), şirketlerin faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, bir işletmenin sera gazı emisyonlarını, genellikle karbon dioksit (CO2) eşdeğeri olarak ifade edilen birimlerle ölçer.

CCF, bir işletmenin doğrudan emisyonlarını (örneğin, tesislerden kaynaklanan emisyonlar) ve dolaylı emisyonlarını (örneğin, elektrik tüketimi ve tedarik zinciri boyunca taşımacılık gibi dış kaynaklardan kaynaklanan emisyonlar) hesaplamak için genellikle kullanılan standart prosedürler içerir.

Bu hesaplama işlemi, işletmenin çevresel performansını değerlendirmenin yanı sıra, çevresel etkileri azaltma ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda stratejiler geliştirmesine de yardımcı olur. Ayrıca, paydaşlarla şeffaf bir iletişim kurmak ve sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini desteklemek için önemli bir araçtır.

CCF, işletmelerin çeşitli endüstrilerde çevresel performanslarını değerlendirmek ve iyileştirmek için kullanılan bir araç olup, küresel çapta benimsenmiş bir uygulamadır. Bu yöntem, işletmelerin çevresel etkilerini ölçmek ve azaltmak için bilimsel ve standart bir yaklaşım sunar.

Kurumsal Karbon Ayak İzi (CCF) Nedir?

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama (CCF), şirketlerin faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, bir işletmenin sera gazı emisyonlarını, genellikle karbon dioksit (CO2) eşdeğeri olarak ifade edilen birimlerle ölçer.

CCF, bir işletmenin doğrudan emisyonlarını (örneğin, tesislerden kaynaklanan emisyonlar) ve dolaylı emisyonlarını (örneğin, elektrik tüketimi ve tedarik zinciri boyunca taşımacılık gibi dış kaynaklardan kaynaklanan emisyonlar) hesaplamak için genellikle kullanılan standart prosedürler içerir.

Bu hesaplama işlemi, işletmenin çevresel performansını değerlendirmenin yanı sıra, çevresel etkileri azaltma ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda stratejiler geliştirmesine de yardımcı olur. Ayrıca, paydaşlarla şeffaf bir iletişim kurmak ve sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini desteklemek için önemli bir araçtır.

CCF, işletmelerin çeşitli endüstrilerde çevresel performanslarını değerlendirmek ve iyileştirmek için kullanılan bir araç olup, küresel çapta benimsenmiş bir uygulamadır. Bu yöntem, işletmelerin çevresel etkilerini ölçmek ve azaltmak için bilimsel ve standart bir yaklaşım sunar.

Kurumsal Karbon Ayak İzi (CCF) Nasıl Hesaplanır?

Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplanırken genellikle aşağıdaki adımlar izlenir:

  1. Veri Toplama: İşletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını belirlemek için gerekli veriler toplanır. Bu veriler, enerji tüketimi, ulaşım, tedarik zinciri, atık yönetimi ve diğer operasyonel faaliyetlerden elde edilebilir.
  2. Emisyon Kaynaklarının Tanımlanması: Toplanan veriler, doğrudan ve dolaylı emisyon kaynakları olarak sınıflandırılır. Doğrudan emisyonlar, işletmenin kontrolü altındaki kaynaklardan kaynaklanan emisyonlardır (örneğin, tesislerden kaynaklanan emisyonlar). Dolaylı emisyonlar ise işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan, ancak işletmenin doğrudan kontrolü dışındaki kaynaklardan kaynaklanan emisyonlardır (örneğin, elektrik tüketimi).
  3. Emisyon Faktörlerinin Belirlenmesi: Her emisyon kaynağı için uygun emisyon faktörleri belirlenir. Bu faktörler, kullanılan enerji kaynağına, taşıma yöntemine veya atık yönetimine bağlı olarak değişir.
  4. Emisyonların Hesaplanması: Toplanan veriler ve belirlenen emisyon faktörleri kullanılarak, her emisyon kaynağı için emisyonlar hesaplanır. Bu hesaplama genellikle metrik ton CO2 eşdeğeri cinsinden yapılır.
  5. Raporlama ve Analiz: Elde edilen emisyon verileri raporlanır ve analiz edilir. Bu raporlar, işletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların dağılımını, ana kaynakları ve emisyon azaltma fırsatlarını belirlemeye yardımcı olur.

Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplaması, işletmenin çevresel etkilerini anlamak, sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmek ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için önemli bir araçtır. Bu hesaplama süreci, işletmenin boyutuna, faaliyet alanına ve karmaşıklığına bağlı olarak değişebilir ve uzmanlık gerektirebilir. Bu nedenle, çoğu işletme bu hesaplamaları profesyonel destek alarak gerçekleştirir.

Blog Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz:

Hidroelektrik Santralleri Faydaları ve Zararları

Kimyasal Atık Nedir?

Tükenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Corporate Carbon Footprint (CCF), bir kuruluşun faaliyetlerinin neden olduğu karbon emisyonlarının bir ölçüsüdür. CCF, bir kuruluşun tüm süreçlerini, tedarik zincirini ve operasyonlarını içererek, kuruluşun karbondioksit ve diğer sera gazlarının atmosfere salınımını belirler. Bu ölçüm, kuruluşların çevresel etkilerini anlamalarına ve azaltma stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.

 

CCF hesaplama, kuruluşların çevresel etkilerini anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olur. Çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak ve karbon salınımını azaltmak için stratejiler geliştirilmesine rehberlik eder. Ayrıca, şirketlerin itibarını artırır, tedarik zinciri yönetiminde rekabet avantajı sağlar ve çevreye duyarlı tüketicilerin ilgisini çeker.

Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplaması genellikle şu adımları içerir:

Kuruluşun tüm faaliyetlerinin belirlenmesi ve kapsamının belirlenmesi (örneğin, operasyonlar, tedarik zinciri, atık yönetimi).
Karbon emisyonlarını etkileyen faaliyetlerin ve süreçlerin tanımlanması.
Her faaliyet veya süreç için karbon salınımının hesaplanması.
Elde edilen verilerin raporlanması ve yorumlanması.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara