İklim Beyanı (Climate Declaration)

Çevresel Ürün Beyanı (Climate Declaration), ürün yaşam döngüsü analizi esnasında hesaplanan Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) değerini karbondioksit eşdeğeri (CO2 eq.) cinsinden ifade eden ve ürün karbon ayak izi ve çevresel etkilerine odaklanan bir belgelendirme aracıdır.

İklim beyanı belgeleri için yapılan hesaplamalar ISO 14067’ye göre uygulanır, EPD çalışmasına dayanır ve belgeyi yayınlamak ancak eksiksiz bir EPD’ye sahip olarak mümkündür.

İklim Beyanı

Blog Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz:

Hidroelektrik Santralleri Faydaları ve Zararları

Kimyasal Atık Nedir?

Tükenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

İklim Beyanı, bir kuruluşun iklim değişikliği ile mücadeledeki taahhütlerini ve çabalarını açıklayan bir belgedir. Bu beyanlar, kuruluşların sera gazı emisyonlarını azaltma, sürdürülebilirlik uygulamalarını benimseme ve iklim değişikliği ile ilgili diğer önlemleri almak gibi hedeflerini ve stratejilerini tanımlar.

İklim Beyanı, kuruluşların iklim değişikliği ile mücadeledeki taahhütlerini ve performanslarını şeffaf bir şekilde ortaya koymasını sağlar. Bu, şirketlerin sosyal sorumluluklarını yerine getirdiklerini gösterir, yatırımcıların ve tüketicilerin güvenini artırır ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecini hızlandırır.

İklim Beyanı, işletmeler, kuruluşlar, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri gibi çeşitli kuruluşlar için geçerlidir. İklim değişikliği, tüm sektörlerde ve toplumun her kesiminde önemli bir endişe kaynağı olduğu için, bu beyanlar herhangi bir kuruluşun sürdürülebilirlik çabalarını yansıtabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara