SBTi Bilimsel Tabanlı Hedefler

Kurumsal sera gazı emisyonlarının, ulusal ve uluslararası karbon nötr hedeflerine ulaşma ve iklim değişikliğini önleme çabalarında önemli rol oynadıkları bilinmektedir. Bu nedenle kurumsal emisyon oranlarının, sektör özel kısıtlamalar ve gereklilikler göze alınarak, kararlı ve azimli şekilde belirlenen bilimsel hedefler dahilince azaltılması gerekmektedir. Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, şirketlerin emisyon hedefleri belirlemelerinde, sürecin yönetilmesinde ve bu sürecin paydaşlarla paylaşılması konularında şirketlere danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Karbon ayak izinizin bilimsel hedeflerle azaltılma hedef stratejisi belirlendikten sonra, kaçınılamayan sera gazı emisyonlarını karbon dengeleme projelerine maddi destek sağlayarak sıfır emisyon seviyesine taşıyabilirsiniz. Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (https://unfccc.int/climate-action/climate-neutral-now) kapsamında listelenen projelerdeki karbon kredilerinin satın alınması yoluyla karbon dengelenmesinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.

SBTi Bilimsel Tabanlı Hedefler

SBTi Nedir?

Bilimsel Tabanlı Hedefler Girişimi (SBTi), CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasındaki iş birliği sonucunda 2015 yılında kurulmuştur.

SBTi, firmaların Paris Anlaşması’na uygun olarak sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olur. Paris Anlaşması, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamayı hedefler ve bu da küresel dönüşümün önemini vurgular.

Bu girişim, bilimsel verilere dayanarak belirlenen hedeflerle şirketlerin emisyon azaltma çabalarını destekler. Bu şekilde, işletmelerin karbon ayak izini azaltarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmaları amaçlanır. SBTi, işletmelerin emisyon azaltma hedeflerini belirlerken bilimsel, kapsayıcı ve hedefe yönelik bir yaklaşım benimsemelerine rehberlik eder.

SBTi Neler Yapıyor?

SBTi, firmaları faaliyetlerini sera gazı emisyonlarının azaltılması hedeflerine uyumlu bir şekilde geliştirmeleri için teşvik etmekte ve desteklemektedir. Bu sayede, firmalar emisyonları azaltarak küresel dönüşüme katkıda bulunurlar.

Girişim, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini önlemek amacıyla firmalara ve finansal kurumlara sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi belirleme konusunda yardımcı olmaktadır. SBTi, bu hedefleri belirlerken iklim bilimine dayalı bir yaklaşım benimsemektedir. Bu, şirketlerin emisyon azaltma çabalarını bilimsel verilere dayandırarak etkili bir şekilde yönlendirmelerine olanak tanır.

Blog Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz:

Hidroelektrik Santralleri Faydaları ve Zararları

Kimyasal Atık Nedir?

Tükenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

SBTi, şirketlerin karbon azaltma hedeflerinin bilimsel olarak doğrulanmış ve sürdürülebilir olduğunu garanti eden bir inisiyatiftir. Bilimsel Tabanlı Hedefler, şirketlerin sera gazı emisyonlarını azaltma taahhütlerini bilimsel kanıtlarla destekler. Bu hedefler, Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmaya yardımcı olur.

 

SBTi, şirketlerin karbon azaltma çabalarını bilimsel standartlara dayandırarak etkili ve güvenilir hale getirir. Bu, şirketlerin çevresel etkilerini azaltma sürecini hızlandırır ve küresel iklim değişikliği ile mücadelede daha etkili olmalarını sağlar. Ayrıca, yatırımcılar, tedarikçiler ve tüketiciler için şeffaf bir çevresel performans ölçütü sağlar.

 

SBTi, şirketlerin yanı sıra tedarikçiler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar için de geçerlidir. Herhangi bir endüstri veya sektörde faaliyet gösteren her şirket, SBTi kılavuzlarına uygun olarak bilimsel tabanlı hedefler belirleyebilir ve uygulayabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara