Sürdürülebilir Tahviller

Sürdürülebilir Tahviller, gelirlerinin toplumun refahını arttırmayı sağlayan ekolojik, sosyal veya müşterek katkı sağlaması hedeflenen projelerin finansmanı ve/veya refinansmanı için kullanılan finansman araçlarının genel adıdır. Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (ICMA) Tahvil Prensipleri, İklim Tahvil Girişimi (CBI) Standartları gibi ulusal ve uluslararası standartlar takip ederek raporlanır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

Tahvil Nedir?

Tahvil, bir şirketin veya devletin borçlanma aracı olarak ihraç ettiği bir finansal enstrümandır. Genellikle sabit getirili menkul kıymetler arasında yer alır. Tahviller, yatırımcılara belirli bir süre boyunca sabit veya değişken faiz oranlarına göre düzenli faiz ödemeleri yapma hakkı verir. Tahvil sahipleri, tahvilin vadesi sonunda önceden belirlenen nominal değeri geri alır.

Sürdürülebilir Tahvil Nedir?

Sürdürülebilir Tahviller, gelirlerinin toplumun refahını arttırmayı sağlayan ekolojik, sosyal veya müşterek katkı sağlaması hedeflenen projelerin finansmanı ve/veya refinansmanı için kullanılan finansman araçlarının genel adıdır. Sürdürülebilir tahviller, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uygun projelere finansman sağlamak için ihraç edilen bir tür tahvildir. Bu tahviller, geleneksel tahvillerden farklı olarak, sürdürülebilirlik hedeflerine ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunan projeleri finanse etmeyi amaçlar.Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (ICMA) Tahvil Prensipleri, İklim Tahvil Girişimi (CBI) Standartları gibi ulusal ve uluslararası standartlar takip ederek raporlanır.

Sürdürülebilir Tahvillerin Önemi

  1. Sürdürülebilirlik Hedeflerine Finansman Sağlama: Sürdürülebilir tahviller, çevresel koruma, sosyal adalet ve iyi yönetişim gibi sürdürülebilirlik hedeflerine finansman sağlar. Bu tahviller, örneğin yenilenebilir enerji projeleri, enerji verimliliği projeleri, sosyal konut projeleri, sağlık hizmetleri ve eğitim gibi alanlara yatırım yapılmasını destekler.
  2. Yatırımcıların Tercihlerine Uygunluk Sağlama: Günümüzde birçok yatırımcı, finansal getiri elde etmenin yanı sıra çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurmayı tercih ediyor. Sürdürülebilir tahviller, bu yatırımcıların tercihlerine uygun bir yatırım seçeneği sunar ve bu şekilde sürdürülebilirlik odaklı yatırımların artmasına katkıda bulunur.
  3. Şirketlerin ve Kurumların Sürdürülebilirlik Taahhütlerini Gösterme: Şirketler ve kurumlar, sürdürülebilir tahvil ihraç ederek, sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerini gösterirler. Bu, şirketlerin ve kurumların sürdürülebilirlik stratejilerini ve performanslarını yatırımcılara ve diğer paydaşlara daha şeffaf bir şekilde iletmelerini sağlar.
  4. Yatırım Risklerini Azaltma: Sürdürülebilir tahviller, çevresel ve sosyal riskleri azaltma potansiyeline sahiptir. Bu tahviller, çevresel risklere maruz kalmadan, sürdürülebilir projelere yatırım yapma imkanı sunar ve böylece yatırım portföylerinin risklerini azaltabilir.
  5. Toplumsal ve Çevresel Etkileri Artırma: Sürdürülebilir tahviller, çevresel ve sosyal etkilere sahip projelere finansman sağlayarak, toplumsal refahı artırma ve çevresel sürdürülebilirliği destekleme potansiyeline sahiptir.

Bu nedenlerle, sürdürülebilir tahviller, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için önemli bir finansman aracı ve yatırım seçeneği olarak ön plana çıkmaktadır.

Blog Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz:

Hidroelektrik Santralleri Faydaları ve Zararları

Kimyasal Atık Nedir?

Tükenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Sürdürülebilir Tahviller, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine dayalı olarak ihraç edilen tahvillerdir. Bu tahviller, sürdürülebilirlikle ilgili projeleri finanse etmek veya şirketlerin sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek için kullanılan finansal araçlardır.

Sürdürülebilir Tahviller, yatırımcıların sürdürülebilirlik odaklı projelere yatırım yapmalarını teşvik eder ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlar. Ayrıca, bu tahviller, şirketlerin veya kuruluşların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir ve daha geniş bir yatırımcı tabanına erişim sağlar

Sürdürülebilir Tahviller, sürdürülebilirlikle ilgili projeleri finanse etmek veya şirketlerin sürdürülebilirlik performansını iyileştirmek amacıyla ihraç edilir. İhraç eden kuruluşlar, genellikle tahvillerin gelirini sürdürülebilirlikle ilgili projelere veya faaliyetlere yönlendirir ve bu projelerin veya faaliyetlerin performansını belirli kriterlere göre raporlarlar.

Sürdürülebilir Tahviller, hem özel sektördeki şirketler hem de kamu sektöründeki kuruluşlar tarafından ihraç edilebilir. Özellikle çevresel ve sosyal projeleri desteklemek isteyen şirketler ve kuruluşlar için uygun bir finansman aracı olarak kullanılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara