Dış Değerlendirme

SÜRATAM Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile sürdürülebilir finansa konu olan proje ve proje kategorilerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu, ihraççıların sürdürülebilirlik hedef ve politikaların fon kullandırılacak proje ile ilgisini, projelerin hedeflenen faydalarını, etkilerini ve olası risklerini inceleme ve değerlendirme konusunda yetkindir. Gizlilik, nesnellik, doğruluk, dürüstlük, mesleki etik ve ilkelere bağımlılık prensipleri gözetilerek, şirketlere ve projelere, aşağıdaki kategorilerde dış değerlendirme hizmeti sağlanmaktadır:

 • Çerçeve Oluşturma
 • Doğrulama
 • İkinci Taraf Görüşü

Şirket ve/veya proje bazında ihraç edilecek sürdürülebilir finansman araçlarının ulusal ve uluslararası ilke ve standartlara göre; İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanımı, Proje Değerlendirme ve Seçme Süreci, İhraçtan Elde Edilen Fonun Yönetimi ve Raporlama olmak üzere dört temel unsur dikkate alınarak ve iş süreçleri, çevresel ölçütler, kilit performans göstergeleri ve/veya sürdürülebilirlik performans hedeflerinin açıklanacağı finansman çerçeve belgesinin hazırlanmasına yardımcı olunur.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu

Dış Değerlendirme Nedir?

SÜRATAM Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile sürdürülebilir finansa konu olan proje ve proje kategorilerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu, ihraççıların sürdürülebilirlik hedef ve politikaların fon kullandırılacak proje ile ilgisini, projelerin hedeflenen faydalarını, etkilerini ve olası risklerini inceleme ve değerlendirme konusunda yetkindir. Gizlilik, nesnellik, doğruluk, dürüstlük, mesleki etik ve ilkelere bağımlılık prensipleri gözetilerek, şirketlere ve projelere, aşağıdaki kategorilerde dış değerlendirme hizmeti sağlanmaktadır:

 • Çerçeve Oluşturma
 • Doğrulama
 • İkinci Taraf Görüşü

Şirket ve/veya proje bazında ihraç edilecek sürdürülebilir finansman araçlarının ulusal ve uluslararası ilke ve standartlara göre; İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanımı, Proje Değerlendirme ve Seçme Süreci, İhraçtan Elde Edilen Fonun Yönetimi ve Raporlama olmak üzere dört temel unsur dikkate alınarak ve iş süreçleri, çevresel ölçütler, kilit performans göstergeleri ve/veya sürdürülebilirlik performans hedeflerinin açıklanacağı finansman çerçeve belgesinin hazırlanmasına yardımcı olunur.

Dış Değerlendirme Hizmetinin Hedefi;

Sürdürülebilir finans dış değerlendirme hizmetinin temel hedefleri şunlardır:

 1. Sürdürülebilirlik Performansının Değerlendirilmesi: Bu hizmet, finansal ürünlerin veya projelerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirerek, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerine dayalı olarak bir analiz sunar. Bu analiz, ürünlerin veya projelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ne kadar uygun olduğunu belirlemeye yardımcı olur.
 2. Risklerin ve Fırsatların Belirlenmesi: Sürdürülebilir finans dış değerlendirme, finansal risklerin ve fırsatların belirlenmesine yardımcı olur. Çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerinin finansal performans üzerindeki etkileri analiz edilerek, ilgili risklerin ve fırsatların tanımlanması sağlanır.
 3. Şeffaflık ve İtibarın Artırılması: Değerlendirme sonuçları, paydaşlarla ve ilgili taraflarla paylaşılır. Bu, şeffaflığı artırır ve bankaların, yatırımcıların ve diğer paydaşların sürdürülebilirlik konusundaki taahhütlerine ilişkin güvenilir bir bilgi sağlar. Bu da kurumların itibarını artırabilir.
 4. Sürdürülebilir Finansal Ürünlerin Teşviki: Sürdürülebilir finans dış değerlendirme, sürdürülebilir finansal ürünlerin geliştirilmesini ve teşvik edilmesini amaçlar. Bu, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun finansal ürünlerin piyasada daha geniş bir şekilde benimsenmesine ve kullanılmasına katkıda bulunabilir.
 5. Uluslararası Standartlara Uyum Sağlama: Değerlendirme süreci, genellikle uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu, finansal kuruluşların uluslararası pazarda rekabet edebilmesi ve uyum sağlaması için önemlidir.

Bu hedeflerin hepsi, sürdürülebilir finans dış değerlendirme hizmetinin finansal sektörde sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesini teşvik etme ve finansal karar alma süreçlerini daha bilinçli hale getirme potansiyelini yansıtır.

Dış Değerlendirme Hizmetinden Kimler Faydalanabilir ?

Sürdürülebilir finans dış değerlendirme hizmetinden çeşitli paydaşlar faydalanabilir:

 1. Finansal Kurumlar: Bankalar, yatırım şirketleri, sigorta şirketleri ve diğer finansal kurumlar, sürdürülebilir finans dış değerlendirme hizmetinden faydalanarak, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun finansal ürünler geliştirebilir ve mevcut ürünlerinin sürdürülebilirlik performansını iyileştirebilir.
 2. Yatırımcılar: Yatırımcılar, sürdürülebilir finans dış değerlendirme sonuçlarını kullanarak, portföylerini sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak şekillendirebilirler. Bu sayede, yatırımcılar sosyal ve çevresel etkilere dikkat ederek daha bilinçli yatırım kararları alabilirler.
 3. Şirketler: Şirketler, sürdürülebilir finans dış değerlendirme sonuçlarını kullanarak, sürdürülebilirlik performanslarını ölçebilir ve iyileştirebilirler. Ayrıca, bu değerlendirme hizmeti, şirketlerin sürdürülebilir finansal ürünlerle finansman sağlamalarına yardımcı olabilir.
 4. Hükümetler ve Düzenleyiciler: Hükümetler ve düzenleyici kurumlar, sürdürülebilir finans dış değerlendirme sonuçlarını kullanarak, sürdürülebilirlik konusundaki politika ve düzenlemelerini geliştirebilir ve uygulayabilirler.
 5. Sivil Toplum Kuruluşları ve Paydaşlar: Sürdürülebilir finans dış değerlendirme sonuçları, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlar için önemli bir kaynak olabilir. Bu kuruluşlar, finansal kurumların sürdürülebilirlik taahhütlerini ve performansını izlemek ve değerlendirmek için bu sonuçlardan faydalanabilirler.
 6. Genel Kamu: Sürdürülebilir finans dış değerlendirme hizmeti, genel kamu için de önemlidir çünkü sürdürülebilir finansın yaygınlaşması, çevresel ve sosyal sorunların çözümüne katkı sağlayabilir ve toplumun refahını artırabilir.

Bu nedenlerle, sürdürülebilir finans dış değerlendirme hizmetinden çeşitli paydaşlar faydalanabilir ve bu hizmetin sürdürülebilirlik ilkelerinin benimsenmesi ve uygulanmasına katkıda bulunabileceği geniş bir kitleye hitap ettiği görülmektedir.

Blog Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz:

Hidroelektrik Santralleri Faydaları ve Zararları

Kimyasal Atık Nedir?

Tükenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Dış Değerlendirme, bir kuruluşun veya projenin performansını ve etkilerini dışarıdan bağımsız bir kuruluş veya uzman tarafından değerlendirme sürecidir. Bu değerlendirme, kuruluşun veya projenin belirlenmiş hedeflere, standartlara veya kriterlere uygunluğunu ve performansını belirlemeyi amaçlar.

Dış Değerlendirme, kuruluşların ve projelerin performansını objektif bir şekilde değerlendirerek, şeffaflığı artırır ve güvenilirliklerini sağlar. Ayrıca, dış değerlendirme sonuçları, kuruluşların veya projelerin iyileştirilmesi gereken alanları belirlemelerine ve daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı olur.

Dış Değerlendirme genellikle dışarıdan bağımsız bir kuruluş veya uzman tarafından gerçekleştirilir. Değerlendirme süreci, kuruluşun veya projenin hedefleri, faaliyetleri, politikaları ve performansı üzerine saha ziyaretleri, veri analizi, röportajlar ve belge incelemelerini içerebilir

Dış Değerlendirme, her türlü kuruluş, proje veya girişim için geçerlidir. Özellikle sürdürülebilirlik, çevresel etki, sosyal sorumluluk, kalite yönetimi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi gibi alanlarda dış değerlendirmeler sıkça gerçekleştirilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara