Günümüzde enerji ihtiyacının artması ve çevre dostu enerji kaynaklarına olan talebin artmasıyla birlikte, hidroelektrik santralleri (HES) önem kazanmıştır. Ancak, HES’lerin hem faydaları hem de zararları bulunmaktadır. Bu yazımızda, HES’lerin ne olduğunu, faydalarını ve zararlarını ele alacağız. Hidroelektrik santralleri, suyun potansiyel enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. Temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan HES’ler, fosil yakıtlara...

Kimyasal atıklar, çevrenin ve insan sağlığının üzerinde ciddi zararlara neden olabilen endüstriyel artıklardır. Kimyasal atıkların doğru bir şekilde yönetilmesi ve bertaraf edilmesi, çevreyi korumak ve toplumun sağlığını güvence altına almak için büyük bir öneme sahiptir. Bu blog yazısında, kimyasal atıkların ne olduğunu, hangi kaynaklardan ortaya çıktığını ve dünyaya verdiği zararları ele alacağız. Kimyasal atıkların çevreye...

Son yıllarda artan enerji ihtiyacı, tükenebilir enerji kaynaklarına olan ilgiyi de beraberinde artırmıştır. Peki, tükenebilir enerji nedir ve bu kaynaklar nelerdir? Bu blog yazımızda, tükenebilir enerji kaynaklarının çevresel etkilerinden geleceğine, alternatiflerinden yenilenebilir enerji çözümlerine kadar pek çok önemli konuya değineceğiz. Tükenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir bir gelecek için ne kadar önemli olduğunu kavramak ve bu alanda...

Temiz Enerji Kaynakları Nelerdir?

Temiz enerji, günümüzde çevreye ve insan sağlığına herhangi bir zarar vermeyen, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerji türü olarak tanımlanmaktadır. Bu yazıda, temiz enerjinin tanımı, kaynakları, kullanım alanları ve avantajları ele alınacaktır. Temiz enerjinin kaynakları arasında güneş, rüzgar, su ve jeotermal enerji gibi doğal kaynaklar bulunmaktadır. Bu kaynaklardan elde edilen enerji, fosil yakıtların...

Karbon ayak izi, bireylerin ve kurumların çevreye bıraktığı karbon emisyonlarının bir ölçüsüdür. Bu emisyonlar, karbon dioksit ve diğer sera gazlarının atmosfere salınmasıyla oluşur. Günümüzde, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığımız için, karbon ayak izimizi azaltmamız hayati önem taşımaktadır. Peki, karbon ayak izimizi nasıl azaltabiliriz? Bu blog yazısında, karbon ayak izinin ne...

Sera etkisi, son zamanlarda sıkça duyduğumuz ancak pek çoğumuzun tam olarak ne olduğunu bilmediği bir konudur. Bu yazımızda sera etkisinin ne olduğunu, neye sebep olduğunu, hangi gazlardan oluştuğunu ve küresel ısınmayı ne şekilde etkilediğini açıklamaya çalışacağız. Ayrıca sera etkisini önlemek adına neler yapabileceğimiz konusunda da bazı öneriler sunacağız. Dünya üzerinde giderek artan iklim değişiklikleri ve...

Sera Gazı Nedir? Sera Gazları Nelerdir?

Sera Gazı Nedir Seragazları, gezegenimizde sıcaklığın artmasına sebep olan atmosferik gazlardır. Bu gazlar, Güneş’ten gelen ışınların bir kısmını yeryüzüne ulaşmasını sağlarken, bir kısmını da geri yansıtarak gezegenimizin ısısını dengede tutar. Ancak, sanayileşme ve fosil yakıt kullanımıyla birlikte sera gazı salınımı hızla artmıştır. Sera gazı etkisi, bu dengenin bozulmasına ve gezegenimizin ısısının artmasına sebep olur. Peki,...

Çifte Önemlilik

Çevresel, Sosyal ve Yönetişimsel (ESG) bağlamda çifte önemlilik değerlendirmesi, şirketin içsel finansal etkilerini (finansal önemlilik) ve paydaşlar ve daha geniş çevre üzerindeki dışsal etkileri (paydaş önemliliği) dikkate alan kapsamlı bir değerlendirmeyi ifade eder. Finansal Önemlilik: Bu yön, ESG faktörlerinin bir şirketin finansal performansını, risk profili ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini nasıl etkileyebileceğini değerlendirmeyi içerir. Şirketler, bu...

LCA Nedir?

LCA Nedir? LCA, yani “Life Cycle Assessment” yani Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi, bir ürünün veya hizmetin üretim sürecinden atık yönetimine kadar olan tüm aşamalarını çevresel etkiler açısından analiz eden bir yöntemdir. LCA, karbon ayak izi, su tüketimi, enerji kullanımı gibi çeşitli etkileri hesaba katarak sürdürülebilirlik açısından ürün veya hizmetin performansını değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, LCA raporu...

Karbon Döngüsü Nedir?

Karbon Döngüsü Nedir? Karbon döngüsü, atmosfer, su, bitkiler, toprak ve canlı organizmalar arasında gerçekleşen karbonun dolaşımını ifade eder. Bu döngü, karbonun farklı formlarda (karbon dioksit, organik karbon, inorganik karbon) birbirine dönüşerek ekosistemde dengenin sağlanmasını sağlar. Karbon döngüsü sürecinde, bitkiler fotosentez yaparak atmosferde bulunan karbon dioksiti kullanarak oksijeni ortama salarlar. Bu şekilde atmosferdeki karbon döngüsü devam...

Whatsapp
Hemen Ara