Sürdürülebilir Finans

Sürdürülebilir Finans, Birleşmiş Milletlerin belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının ve Avrupa Birliği iklim değişikliğini önlemek için takip ettiği Yeşil Mutabakat stratejisinin gerçekleşmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde artık yatırımcılar şirketlerin ESG Strateji ve puanlamalarını incelemeden ve geliştirilen projelerin ekolojik ve sosyal etkilerini değerlendirmeden, birikimlerini değerlendirmiyorlar. Bu durum şirketleri faaliyet ve operasyonlarının çevre ve sosyal normlara duyarlı olduğunu, sürdürülebilir iş planı ve/veya stratejisine sahip oluklarını güncel ve potansiyel yatırımcılar ile paylaşmaya zorluyor. Bu kapsamda, SÜRATAM Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, şirketlerin faaliyetlerini gerçekleştirmek veya büyütmek için ihtiyaç duydukları Sürdürülebilir Finans araçlarının raporlanması konusunda yardımcı olmaktadır.

Dış Değerlendirme

SÜRATAM Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, çevre ve sürdürülebilirlik konusunda uzmanlaşmış kadrosu ile sürdürülebilir finansa konu olan proje ve proje kategorilerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu, ihraççıların sürdürülebilirlik hedef ve politikaların fon kullandırılacak proje ile ilgisini, projelerin hedeflenen faydalarını, etkilerini ve olası risklerini inceleme ve değerlendirme konusunda yetkindir. Gizlilik, nesnellik, doğruluk, dürüstlük, mesleki etik ve ilkelere bağımlılık prensipleri gözetilerek, şirketlere ve projelere, aşağıdaki kategorilerde dış değerlendirme hizmeti sağlanmaktadır:
  • Çerçeve Oluşturma
  • Doğrulama
  • İkinci Taraf Görüşü

Şirket ve/veya proje bazında ihraç edilecek sürdürülebilir finansman araçlarının ulusal ve uluslararası ilke ve standartlara göre; İhraçtan Elde Edilen Fonun Kullanımı, Proje Değerlendirme ve Seçme Süreci, İhraçtan Elde Edilen Fonun Yönetimi ve Raporlama olmak üzere dört temel unsur dikkate alınarak ve iş süreçleri, çevresel ölçütler, kilit performans göstergeleri ve/veya sürdürülebilirlik performans hedeflerinin açıklanacağı finansman çerçeve belgesinin hazırlanmasına yardımcı olunur.

Şirket ve/veya proje bazında hazırlanmış sürdürülebilir finansman çerçeve belgesinin, şirketin belirlediği iş süreçlerine, çevresel ölçütlere, kilit performans göstergelerine ve/veya sürdürülebilirlik performans hedeflerine yönelik olarak belirlenen koşulları sağladığına dair bağımsız bir doğrulama hizmeti sağlar. İhracın araçlarının ulusal ve uluslararası standartlarla uyumlu olup olmadığını ve fon kullanımı, çevresel etki beyanı veya raporlaması gibi dört temel unsura uygun bir şekilde hazırlandığını tasdik etmektedir. 

İkinci taraf görüşü, sürdürülebilir finansman araçlarının ulusal ve uluslararası standartlarla ile uyumlu olup olmadığını değerlendirir, fonlamaya kullanacak şirketin varsa çevresel sürdürülebilirlikle hedefleri, stratejileri, politikaları, fonun kullanılacağı öngörülen proje türlerini, bu projelerin şirketin çevresel anlayışıyla örtüşüp örtüşmediğini, proje ile hedeflenen fayda ve riskleri inceler.  

SÜRATAM Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, doğrulama ve ikinci taraf görüşü verme konusunda yetkin olup, SPK ve ICMA Dış Değerlendirme yapmaya yetkin danışman şirketler listesinde yer almaktadır. 

Farmer planting money
Sürdürülebilir Tahviller
Sürdürülebilir Tahviller, gelirlerinin toplumun refahını arttırmayı sağlayan ekolojik, sosyal veya müşterek katkı sağlaması hedeflenen projelerin finansmanı ve/veya refinansmanı için kullanılan finansman araçlarının genel adıdır. Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (ICMA) Tahvil Prensipleri, İklim Tahvil Girişimi (CBI) Standartları gibi ulusal ve uluslararası standartlar takip ederek raporlanır.
Farmer planting money
Sürdürülebilir Tahviller
Sürdürülebilir Tahviller, gelirlerinin toplumun refahını arttırmayı sağlayan ekolojik, sosyal veya müşterek katkı sağlaması hedeflenen projelerin finansmanı ve/veya refinansmanı için kullanılan finansman araçlarının genel adıdır. Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi, Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği (ICMA) Tahvil Prensipleri, İklim Tahvil Girişimi (CBI) Standartları gibi ulusal ve uluslararası standartlar takip ederek raporlanır.
Sukuk/Kira Sözleşmesi
Sürdürülebilir Sukuk veya dilimize tercüme edilmiş şekliyle Sürdürülebilir Kira Sözleşmesi, geleneksel sürdürülebilir tahvillerin İslami finans prensipleri göz önünde bulundurularak hazırlanmasıdır. Kira sözleşmelerinde yine ekolojik, sosyal veya müşterek fayda sağlayacak projelerin finansmanı ve/veya refinansmanı için kullanılmaktadır. Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi, İslami Kalkınma Bankası (IsDB) Sürdürülebilir Finans Çerçevesi, Malezya Menkul Kıymetler Sürdürülebilir ve Sorumlu Yatırım Çerçevesi vb. gibi ulusal ve uluslararası standartları inceleyerek sağlamaktadır.
https://www.suratam.com/wp-content/uploads/2022/09/seedling-plant-are-growing-money-coin-tower-with-blurred-bokeh-background-business-finance-concept-e1663704015527.jpg
https://www.suratam.com/wp-content/uploads/2022/09/seedling-plant-are-growing-money-coin-tower-with-blurred-bokeh-background-business-finance-concept-e1663704015527.jpg

Sukuk/Kira Sözleşmesi

Sürdürülebilir Sukuk veya dilimize tercüme edilmiş şekliyle Sürdürülebilir Kira Sözleşmesi, geleneksel sürdürülebilir tahvillerin İslami finans prensipleri göz önünde bulundurularak hazırlanmasıdır. Kira sözleşmelerinde yine ekolojik, sosyal veya müşterek fayda sağlayacak projelerin finansmanı ve/veya refinansmanı için kullanılmaktadır. Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi, İslami Kalkınma Bankası (IsDB) Sürdürülebilir Finans Çerçevesi, Malezya Menkul Kıymetler Sürdürülebilir ve Sorumlu Yatırım Çerçevesi vb. gibi ulusal ve uluslararası standartları inceleyerek sağlamaktadır.
Circle ecology composition with cartoon style drawn earth globe divided into two halves clean and polluted vector illustration
Geçiş Tahvilleri (Transition Bond)
Karbon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin çevresel etkilerini ve emisyon değerlerinin azaltmaları ve daha sürdürülebilir operasyonlara geçişlerini sağlamak amacıyla ortaya çıkan Geçiş Tahvil finansmanı yeni ve/veya mevcut projelerin finansmanı ve/veya refinansmanı için kullanılmaktadır. Geçiş Tahvillerinde projeler ‘yeşil’ olarak adlandırılmamakta, ancak iklim değişikliği uyum ve adaptasyonuna pozitif katkı sağlayan projeler olmalıdır. Bu konuda geçerli ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde raporlama yapılmaktadır.
Circle ecology composition with cartoon style drawn earth globe divided into two halves clean and polluted vector illustration

Transition Bond

Karbon yoğun sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin çevresel etkilerini ve emisyon değerlerinin azaltmak için, daha sürdürülebilir operasyonlara geçişlerine yardımcı olan finansmanın, geçerli standartlara uygunluğunun denetlenmesi ve raporlaması konusunda yardımcı olunur.
https://www.suratam.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-2.png
https://www.suratam.com/wp-content/uploads/2021/06/img-floater-3.png

BİZE YAZIN!

Tüm sorularınız veya görüşleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Ekibimiz size daha fazla yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

İçerikler:

Whatsapp
Hemen Ara