Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD)

CSRD, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında geliştirilen ve Türkiye’deki kuruluşların çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını raporlamak için zorunlu olan bir raporlama standardıdır. Bu standartlar, şirketlerin çevresel etkilerini, sosyal sorumluluklarını ve yönetişim uygulamalarını değerlendirmelerine ve paydaşlarıyla etkileşimde bulunmalarına olanak tanır. CSRD, Avrupa Birliği’nin sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamayı amaçlamaktadır. Kuruluşların sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmelerine, performanslarını izlemelerine ve sürekli olarak iyileştirmelerine olanak sağlar. CSRD, Türkiye’nin çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki taahhütlerini ve ilerlemesini gösteren önemli bir araçtır.

Süratam olarak CSRD yolculuğunuzda size destek olmaktan memnuniyet duyarız. Uzman ekibimiz, CSRD konusunda geniş bir deneyime sahiptir ve şirketinizin özel ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaktadır. CSRD’ye uyum sürecinizde, başlangıçtan sonuca kadar size rehberlik etmek, raporlama sürecini kolaylaştırmak ve en iyi uygulamaları paylaşmak için buradayız. Çevresel, sosyal ve yönetişim stratejilerinizi belirleme, performansınızı izleme ve raporlama sürecinizde sürekli gelişim sağlama konularında size destek sunuyoruz. Bizimle iletişime geçerek, şirketinizin CSRD gerekliliklerini başarıyla yerine getirmesine yardımcı olacak bir işbirliği kurmaya davetlisiniz.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi CSRD Nedir?

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi CSRD, 2022 yılında AB tarafından kabul edilen bir düzenlemedir ve büyük şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını zorunlu olarak raporlamalarını gerektirir. Bu direktifin amacı, AB’nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ve 2050 İklim Nötrlüğü Hedefi’ne ulaşmasına katkıda bulunmaktır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi’nin temel özellikleri arasında, daha geniş kapsamda şirketlere uygulanması, finansal performansların yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetimsel performansların raporlanması, bağımsız denetim zorunluluğu ve dijital raporlama standartlarına uyum bulunmaktadır.

Uygulanma süreci, büyük şirketler için 2024’te başlayarak 2028’e kadar aşamalı olarak devam etmektedir. CSRD’nin sağladığı faydalar arasında ise şeffaflık, sürdürülebilirliğe yatırımı teşvik etme ve rekabet avantajı sağlama bulunmaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD)’nin Amaçları

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD), şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarının ve politikalarının belirlenmesi, raporlanması ve denetlenmesi için kriterler belirlemektedir. Bu direktifin amaçlarından biri, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını ve risklerini açık ve şeffaf bir şekilde raporlamalarını sağlamaktır.

Bununla birlikte, direktif aynı zamanda yatırımcıların ve diğer paydaşların şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarına ilişkin daha kapsamlı, karşılaştırılabilir ve güvenilir bilgiye erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Böylece, şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma süreçlerini desteklemek ve ulusal ve AB düzeyinde politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Ayrıca, direktifin amaçları arasında, şirketlerin çevresel ve sosyal riskleri ve fırsatları daha iyi yönetmeleri ve finansal performanslarını sürdürülebilirlik performanslarıyla entegre etmeleri de bulunmaktadır. Bu sayede, şirketlerin uzun vadeli değer yaratma potansiyelleri artırılmayı hedeflenmektedir.

Son olarak, direktifin amaçları arasında, sürdürülebilirlik performansının şirketin stratejik yönetimine entegre edilmesi ve sürdürülebilirlikle ilgili risklerin daha etkili bir şekilde yönetilmesi de bulunmaktadır. Bu sayede, şirketlerin rekabet avantajı elde etmeleri ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme potansiyellerini artırmaları hedeflenmektedir.

Kimler CSRD’ye Uymalıdır?

Büyük AB şirketleri, ister kamu ister özel kuruluş olsun, CSRD’ye uymak zorundadır. Bu şirketlerin tanımı şu şekildedir:

  1. 250’den fazla çalışanı bulunan şirketle
  2. 40 milyon Euro’nun üzerinde net cirosu olan şirketler
  3. Bilanço toplamı 20 milyon €’dan fazla olan şirketler.

Menkul kıymetleri AB’de düzenlenmiş bir piyasada işlem gören ancak yukarıdaki tanıma uymayan şirketler de CSRD’ye tabidir. Bu şirketler için tanım şu şekildedir:

  1. Bilanço toplamı 350.000 € üzerinde olan şirketler
  2. Net cirosu 700.000 € üzerinde olan şirketler
  3. 10 veya daha fazla çalışanı bulunan şirketler

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Süreci

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Süreci, kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifinin en önemli adımlarından biridir. Bu süreç, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçme ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlar. Raporlama süreci, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine dayalı olarak yürütülür.

İlk olarak, şirketler sürdürülebilirlik raporlama standartlarına uygun olarak veri toplama sürecine başlar. Bu süreçte, çeşitli departmanlardan toplanan veriler titizlikle incelenir ve sınıflandırılır. Ardından, bu veriler belirli kriterler doğrultusunda analiz edilir ve raporlama için hazır hale getirilir.

Raporlama sürecinin bir diğer aşaması, hazırlanan raporların denetlenmesidir. Şirketlerin sürdürülebilirlik raporları, bağımsız denetim kuruluşları tarafından incelenerek doğruluğu ve güvenilirliği test edilir. Bu adım, şirketlerin raporlama sürecine duyduğu güveni ve saygınlığı arttırır.

Son olarak, hazırlanan raporlar kamuoyu ve paydaşlarla paylaşılır. Şeffaflık ve açıklık ilkesine dayalı olarak yapılan bu paylaşım, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını dış dünyayla paylaşarak toplumsal sorumluluklarını yerine getirdiklerini gösterir. Raporlama süreci, şirketlerin sürdürülebilirlik alanında ilerlemelerini gösteren kritik bir adımdır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Faydaları ve Etkileri

Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifi (CSRD), şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını açıklamalarını sağlayarak birçok fayda sunmaktadır. Bu raporlama direktifinin uygulanması, şirketlerin sürdürülebilirlik alanında daha iyi bir performans göstermelerine katkıda bulunmaktadır. Bu sayede şirketler, sürdürülebilirlik alanında daha iyi bir itibar elde edebilmekte ve yatırımcıların ve paydaşların güvenini kazanabilmektedir.

Ayrıca, CSRD’nin uygulanmasıyla şirketlerin karlılık potansiyeli de artmaktadır. Sürdürülebilirlik odaklı şirketler, verimliliklerini artırarak maliyetlerini azaltabilmekte ve rekabet avantajı elde edebilmektedir. Bu da uzun vadede şirketlerin finansal performanslarına olumlu yönde yansımaktadır.

Bununla birlikte, CSRD’nin şeffaflık ve hesap verebilirlik getirmesi de önemli bir etkidir. Şirketler, sürdürülebilirlik performanslarını paydaşlarıyla paylaşarak daha şeffaf ve hesap verebilir bir yapıya kavuşmaktadır. Bu da paydaşların şirkete olan güvenini artırarak uzun vadede olumlu bir etki yaratmaktadır.

Blog Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz:

Hidroelektrik Santralleri Faydaları ve Zararları

Kimyasal Atık Nedir?

Tükenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD), Avrupa Birliği (AB) tarafından tasarlanan ve şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını raporlama standartlarını güçlendirmeyi amaçlayan bir yasal düzenlemedir. CSRD, AB’deki şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındaki performanslarını şeffaf bir şekilde raporlamalarını gerektirir.

CSRD, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını daha kapsamlı ve tutarlı bir şekilde raporlamasını sağlar. Bu, yatırımcıların, tüketicilerin ve diğer paydaşların şirketlerin çevresel ve sosyal etkilerini daha iyi anlamasına yardımcı olur. Ayrıca, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini teşvik eder ve sürdürülebilirlik konularının önemini vurgular.

CSRD, AB’deki büyük ölçekli şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim performanslarını raporlama gereksinimlerini belirler. Şirketler, CSRD’ye uygun olarak sürdürülebilirlik raporları hazırlamak ve yayınlamak zorundadır. Direktif, belirli raporlama standartlarını ve yöntemlerini belirler ve şirketlere sürdürülebilirlik raporlama süreçlerini düzenlemeleri için rehberlik eder.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara