BIST Sürdürülebilirlik Endeksi

Borsa Istanbul, kurumların sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artışını teşvik etmek ve şirketlerde uzun vadeli değer yaratmak amacıyla, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin kurumsal yönetim ilkeleri ile birlikte şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması amacıyla 2014 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturmuştur.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alabilmek için şirketlerin, tanımlanan sürdürülebilirlik değerleme metodolojisine göre genel sürdürülebilirlik notlarının 50 puan olması, her bir ana başlıktan 40 puan üzerinde olmalarını ve kategori notlarından en az 8 başlıkta 26 üzerinde puan almaları gerektiğini öngörmüştür.

Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ESG yönetimi ve strateji oluşturma konusundaki bilgisiyle, şirketlerin değerlendirme notlarının geliştirilmesi ve devamlı olarak ilerletilmesi amacıyla ve kurumların BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde listelenmeleri konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Bist Sürdürülebilirlik Endeksi

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Nedir?

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Nedir? BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını ölçmek ve değerlendirmek amacıyla oluşturulmuş bir endekstir. Sürdürülebilirlik kavramının her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde, şirketlerin bu konudaki performanslarını ölçmek ve karşılaştırmak adına bu endeks oldukça önemli bir araç haline gelmiştir.

Dünya genelinde birçok sürdürülebilirlik endeksi bulunmakla birlikte, Borsa İstanbul’un da katkılarıyla Türkiye’de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi oluşturulmuştur. Endeks, sürdürülebilirlik kriterlerine en uygun şirketleri belirlemek ve yatırımcılara bu şirketler üzerinden sürdürülebilir yatırım yapma imkanı sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, genellikle çevresel etki, sosyal etki, yönetişim etkisi ve performansı gibi sürdürülebilirlik kriterlerine dayalı olarak oluşturulan bir endekstir. Bu kriterleri karşılayan şirketler, endekse dahil edilerek yatırımcılar için tercih edilir hale gelmektedir.

Sürdürülebilirlik anlayışının giderek arttığı bir dönemde, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin değişen yatırım tercihlerine cevap verme kabiliyeti ve yatırımcılara sürdürülebilir yatırım imkanı sunması nedeniyle oldukça önemli bir araç olduğunu söyleyebiliriz.

Endeks Nedir?

Endeks nedir? Endeks, belirli bir sektörün veya piyasanın genel performansını ölçen bir ölçü birimidir. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek için kullanılan bir endekstir. Bu endeks, çevresel, sosyal ve yönetişim temelli performansı ölçer ve yatırımcılara şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki performansı hakkında bilgi verir.

Endeks nasıl hesaplanır? Endeks, içinde bulunan şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını baz alarak hesaplanır. Bu hesaplama süreci, şirketlerin çevresel etkileri, sosyal sorumlulukları ve iyi yönetişim uygulamalarını değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda endeks puanları belirlenir ve endeks oluşturulur.

Endekse nasıl girilir? Şirketler, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girebilmek için belirli bir sürdürülebilirlik puanı elde etmelidir. Bu puan, şirketin çevreye olan etkisi, sosyal sorumluluk uygulamaları ve yönetişim kalitesi baz alınarak belirlenir. Endekse giren şirketler, yatırımcılara sürdürülebilirlik konusundaki performanslarını gösterir ve bu sayede yatırımcıların doğru yatırım kararları vermelerine yardımcı olur.

Endekse girmenin faydaları nelerdir? BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almak, şirketler için itibarlarını arttırıcı bir etkiye sahiptir. Aynı zamanda bu endekse giren şirketler, sürdürülebilirlik konusunda daha dikkatli ve şeffaf bir şekilde hareket etmeye teşvik edilir. Yatırımcılar tarafından tercih edilen şirketler arasında yer almak, şirketlerin finansal performanslarına da olumlu etki eder.

Ülkemizde ve Dünyada Sürdürülebilirlik Endeksleri

Ülkemizde sürdürülebilirlik endeksleri, ülkenin çevresel, sosyal ve ekonomik performansını ölçmek için kullanılır. Bu endeksler, şirketlerin ve kamu kuruluşlarının sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek, karar vericilere bilgi sağlamak ve kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Dünya genelinde ise sürdürülebilirlik endeksleri, farklı ülkeler arasında karşılaştırma yapmak amacıyla kullanılır. Bu endeksler, ülkelerin çevresel, sosyal ve ekonomik göstergelerini değerlendirmekte ve sürdürülebilirlik performanslarını ortaya koymaktadır.

Sürdürülebilirlik endeksleri, çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim gibi kriterlere dayanarak değerlendirme yapar. Bu kriterler, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçmek ve geliştirmek için önemli bir kaynaktır.

Sürdürülebilirlik endeksleri, hem ülkemizde hem de dünya genelinde şirketlerin ve ülkelerin sürdürülebilirlik performansını analiz etmek ve izlemek için önemli bir araçtır.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Nasıl Çalışır?

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, sürdürülebilirlik konusunda başarılı olan şirketlerin performanslarını göz önünde bulundurarak oluşturulur. Endeks, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sosyal sorumluluk gibi kriterlere dayalı olarak şirketlerin performansını değerlendirir.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi‘nde yer alabilmek için şirketlerin çevre dostu uygulamalara, toplumsal sorumluluğa ve etik yönetişime önem vermesi gerekmektedir. Endeks, sürdürülebilirlik konusunda çeşitli politika ve uygulamalara sahip olan şirketlerin performanslarını yatırımcılara ve halka şeffaf bir şekilde sunmayı amaçlar.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nin çalışma prensibi, şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki performanslarını ölçmek ve yatırımcılara bu konuda güvenilir bilgi sunmaktır. Bu sayede yatırımcılar, sürdürülebilirlik kriterlerine uygun şirketlere yatırım yaparak çevreye ve topluma katkıda bulunabilirler.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, sadece çevresel performansı değil, aynı zamanda sosyal ve yönetişim performansını da göz önünde bulundurarak şirketlerin sürdürülebilirlik konusundaki çabalarını tüm yönleriyle değerlendirir.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Nasıl Girilir?

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Nasıl Girilir?

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmek isteyen şirketlerin öncelikle Borsa İstanbul’un belirlediği kriterleri sağlaması gerekmektedir. Şirketler, belirlenen sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluklarını gösteren birçok belge ile başvuruda bulunabilirler.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmek için şirketlerin performanslarının sadece finansal olmayan alanlarda da başarılı olmaları gerekmektedir. Bu nedenle şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim performansları da göz önünde bulundurulmaktadır.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmek isteyen şirketler her yıl yapılan bir başvuru dönemi içerisinde başvuruda bulunabilirler. Borsa İstanbul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda endekse girmeye hak kazanan şirketler belirlenir ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil edilir.

BIST Sürdürülebilirlik Süreci

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Borsa Istanbul tarafından geliştirilen ve sürdürülebilirlik performansını ölçen bir endekstir. Bu endeks, şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) kriterlerine uygunluğunu ölçerek, sürdürülebilirlik alanında daha iyi performans gösteren şirketlerin yatırımcılar tarafından tercih edilmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını objektif bir şekilde değerlendirmek için düzenli periyotlarla güncellenen bir metodolojiye dayanmaktadır. Bu metodoloji, şirketlerin karbon ayak izi, enerji verimliliği, insan hakları, çalışan memnuniyeti, çeşitlilik ve yönetim gibi faktörleri değerlendirerek, endekse dahil edilmesi için belirli kriterlere bağlıdır.

Şirketler, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alabilmek için belirli kriterlere uymak zorundadır. Bu kriterlere uyum sağlayan şirketler, yatırımcılar ve paydaşlar tarafından daha sürdürülebilir bir şirket olarak görülmekte ve bu durum şirketlerin imajını ve itibarını olumlu yönde etkilemektedir.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer almanın şirketlere birçok faydası bulunmaktadır. Bu endekse dahil olmak, yatırımcılar nezdinde daha fazla ilgi çekmek, finansman maliyetlerini düşürmek, marka değerini artırmak ve tedarik zinciri yönetimini geliştirmek gibi avantajlar sağlamaktadır.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde Yer Almanın Faydaları

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçen ve yatırımcılara bu performanslar dahilinde yatırım yapmalarına yardımcı olan bir endekstir. Bu endekse dahil olan şirketler, sürdürülebilirlik konusunda yüksek standartlara sahip olduklarını gösterdikleri için finansal ve itibari anlamda birçok fayda elde etmektedirler.

İlk olarak, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne giren şirketler, yatırımcıların önünde daha tercih edilen konumda bulunurlar. Sürdürülebilirlik kriterlerine uygun olarak işleyen ve raporlayan şirketler, güvenilirlikleri sayesinde yatırımcıların radarında daha fazla yer alarak finansal açıdan avantaj elde ederler.

Bunun dışında, sürdürülebilirlik endeksine giren şirketler, çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmiş oldukları için itibarlarını artırırlar. Bu da tüketici ve yatırımcılar nezdinde pozitif bir imaj oluşturur ve şirketin uzun vadeli başarısını destekler.

Son olarak, sürdürülebilirlik konusunda başarılı şirketler, daha düşük maliyetlerle daha verimli üretim yapabildikleri için rekabet avantajı elde ederler. Bu da, hem maliyet hem de kâr açısından şirketin performansını olumlu yönde etkiler.

Sürdürülebilirlik Endeksi Neden Önemli?

Sürdürülebilirlik, günümüzde giderek artan bir öneme sahip olan bir kavramdır. Doğal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, çevrenin korunması, toplumsal ve ekonomik refahın sürdürülebilirliği gibi konular her geçen gün daha da fazla dikkat çekmektedir. Bu sebeple sürdürülebilirlik endeksleri, bu konuda yapılan çalışmaların, şirketlerin ve ülkelerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçmekte ve karşılaştırmakta önemli bir araçtır.

Sürdürülebilirlik endeksleri, çevresel, sosyal ve yönetişim performansını ölçerek şirketlerin ve ülkelerin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarını değerlendirir. Bu sayede şeffaflık ve sorumluluk anlayışını artırırken, sürdürülebilirlik alanında iyileştirmelerin yapılmasına da katkı sağlar. Aynı zamanda, sürdürülebilirlik endekslerinin yatırımcılar, tüketiciler ve diğer paydaşlar için şirketlerin ve ülkelerin sürdürülebilirlik performansını anlamak ve değerlendirmek adına önemli bir referans noktası olduğunu söyleyebiliriz.

Sürdürülebilirlik endeksleri, sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de refahını ve yaşam kalitesini korumayı hedefler. Doğal kaynakların tükenmemesi, çevrenin korunması, sosyal adaletin sağlanması gibi konularda sürdürülebilirlik endekslerinin önemi giderek artmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilirlik endekslerini takip etmek ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalara katkı sağlamak, hem bireysel hem de kurumsal olarak herkesin sorumluluğudur.

Sürdürülebilirlik endeksleri, sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal boyutları da içerdiği için son derece kapsayıcı ve önemli bir araçtır. Bu endekslerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, hem şirketlerin hem de ülkelerin sürdürülebilirlik performansını artırmak adına büyük bir fırsat sunmaktadır.

Blog Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz:

Hidroelektrik Santralleri Faydaları ve Zararları

Kimyasal Atık Nedir?

Tükenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan ve sürdürülebilirlik kriterlerine göre en iyi performans gösteren şirketleri içeren bir endekstir. Bu endeks, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerine dayalı olarak seçilen şirketlerin hisse senetlerini içerir.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, yatırımcılara sürdürülebilirlik performansı yüksek olan şirketlere yatırım yapma fırsatı sunar. Bu endeksteki şirketler, çevresel ve sosyal etkilerini azaltma ve yönetişim standartlarını iyileştirme konusunda taahhütte bulunmuş şirketlerdir. Ayrıca, bu endeks, sürdürülebilirlik odaklı yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için bir kılavuz görevi görür.

BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, çevresel, sosyal ve yönetişim performansı en yüksek olan şirketlerin hisse senetlerini içeren bir endekstir. Bu endeks, Borsa İstanbul’un belirlediği sürdürülebilirlik kriterlerine göre seçilen ve değerlendirilen şirketlerden oluşur. Endekste yer alacak şirketlerin ESG kriterlerine göre başarılarını kanıtlamaları ve belirli bir puanı geçmeleri gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara