ESG Danışmanlığı

Süratam Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, şirketlere ESG (Environmental, Social and Governance) kısaltmasıyla tanımlanan çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. ESG, şirketlerin çevresel konulardaki hassasiyetini, çalışanlarına sağladığı imkanları ve şirket içinde ve dışında oluşabilecek fırsat ve riskleri nasıl yönettiğine dair bilgiler sağlamakta kalmayarak, şirketlerin ekosistemleri hakkında tüm paydaşlarına zengin içerikler oluşturmaktadır.

ESG danışmanlığı, şirketlere çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında rehberlik ederek sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Bu hizmet, şirketlerin ESG kriterlerini anlamasına ve bu kriterlere uygun stratejiler geliştirmesine destek olur. ESG danışmanlığı genellikle şu adımları içerir:

 1. Değerlendirme ve Analiz: Şirketin mevcut ESG performansı analiz edilir ve iyileştirme alanları belirlenir.
 2. Strateji Geliştirme: İyileştirme alanlarına dayanarak özelleştirilmiş bir ESG stratejisi geliştirilir. Bu strateji, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini nasıl entegre edeceğini ve yöneteceğini belirler.
 3. Uygulama ve İzleme: Geliştirilen strateji uygulanır ve performans düzenli olarak izlenir. Bu süreçte, şirketin ESG hedeflerine ulaşması için gereken politika ve prosedürler de oluşturulabilir.
 4. Raporlama ve İletişim: ESG performansı, şeffaf bir şekilde paydaşlara raporlanır ve iletilir. Bu, şirketin paydaşlarıyla etkileşimini artırır ve şirketin sürdürülebilirlik çabalarını destekler.
ESG Danışmanlığı

ESG Nedir?

ESG, çevresel (Environmental), sosyal (Social) ve kurumsal yönetişim (Governance) faktörlerini ifade eden bir kısaltmadır. Bu kavramlar, şirketlerin sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk alanlarındaki performanslarını değerlendirmek için kullanılır.

 • Çevresel (Environmental): Şirketlerin çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir. Bu, karbon ayak izi, enerji verimliliği, atık yönetimi, su kullanımı gibi çevresel faktörleri içerir.
 • Sosyal (Social): Şirketlerin sosyal etkilerini ve ilişkilerini değerlendirir. Çalışan hakları, işçi sağlığı ve güvenliği, işgücü çeşitliliği, toplum katılımı, insan hakları gibi konuları kapsar.
 • Kurumsal Yönetişim (Governance): Şirketlerin yönetim ve işletme süreçlerini değerlendirir. Bu, şirket yönetimi, hissedar hakları, şeffaflık, etik kurallar ve uyumluluk gibi konuları içerir.

ESG kriterleri, yatırımcılar, finansal analistler ve kurumsal paydaşlar tarafından şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek için kullanılır. ESG faktörlerine dayalı yatırım yapmak, çevresel ve sosyal etkileri olan şirketlere destek vermek ve uzun vadeli finansal sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla giderek daha popüler hale gelmektedir. Bu nedenle, şirketlerin ESG kriterlerine uygunluğu ve performansları, yatırımcılar için önemli bir değerlendirme ölçütü haline gelmiştir.

ESG Danışmanlığı Nedir?

ESG danışmanlığı, şirketlere çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarında rehberlik ederek sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olur. Bu hizmet, şirketlerin ESG kriterlerini anlamasına ve bu kriterlere uygun stratejiler geliştirmesine destek olur. ESG danışmanlığı genellikle şu adımları içerir:

 1. Değerlendirme ve Analiz: Şirketin mevcut ESG performansı analiz edilir ve iyileştirme alanları belirlenir.
 2. Strateji Geliştirme: İyileştirme alanlarına dayanarak özelleştirilmiş bir ESG stratejisi geliştirilir. Bu strateji, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim faktörlerini nasıl entegre edeceğini ve yöneteceğini belirler.
 3. Uygulama ve İzleme: Geliştirilen strateji uygulanır ve performans düzenli olarak izlenir. Bu süreçte, şirketin ESG hedeflerine ulaşması için gereken politika ve prosedürler de oluşturulabilir.
 4. Raporlama ve İletişim: ESG performansı, şeffaf bir şekilde paydaşlara raporlanır ve iletilir. Bu, şirketin paydaşlarıyla etkileşimini artırır ve şirketin sürdürülebilirlik çabalarını destekler.

ESG Danışmanlığı Şirketiniz İçin Neden Önemli?

ESG danışmanlığı şirketler için bir dizi öneme sahiptir:

 1. Sürdürülebilirlik Stratejisi Geliştirme: ESG danışmanlığı, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini belirlemelerine ve uygulamalarına yardımcı olur. Bu stratejiler, çevresel ve sosyal etkileri azaltmak, kurumsal yönetişimi güçlendirmek ve uzun vadeli değer yaratmak için gereklidir.
 2. Risk Yönetimi: ESG danışmanlığı, şirketlerin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim risklerini değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu, şirketlerin gelecekteki risklerle başa çıkmak için uygun önlemleri almasını sağlar.
 3. İnovasyon ve Rekabet Avantajı: Sürdürülebilirlik odaklı stratejiler, şirketlere inovasyon ve rekabet avantajı sağlayabilir. ESG danışmanlığı, şirketlerin sürdürülebilirlik alanında yenilikçi çözümler geliştirmelerine ve pazarda öne çıkmalarına yardımcı olabilir.
 4. Paydaş İlişkilerini Güçlendirme: ESG danışmanlığı, şirketlerin paydaşlarıyla daha sağlam ilişkiler kurmalarına yardımcı olur. Çevresel ve sosyal etkileri azaltma çabaları, müşteri sadakatini artırabilir, çalışanların bağlılığını güçlendirebilir ve yatırımcıların güvenini kazanabilir.
 5. Kurumsal İtibar ve Marka Değeri: Sürdürülebilirlik odaklı şirketler, genellikle daha güçlü bir kurumsal itibara sahiptir. ESG danışmanlığı, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını iyileştirmelerine ve bu sayede marka değerlerini artırmalarına yardımcı olabilir.

Sonuç olarak, ESG danışmanlığı, şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmelerine, riskleri yönetmelerine, inovasyonu teşvik etmelerine, paydaş ilişkilerini güçlendirmelerine ve kurumsal itibarlarını artırmalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, ESG danışmanlığı şirketler için önemli bir stratejik araç haline gelmiştir.

ESG Raporu Nedir?

ESG (Environmental, Social, Governance) raporu, bir şirketin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim performansını ölçen ve raporlayan bir belgedir. Bu raporlar, şirketlerin sürdürülebilirlik çabalarını, toplumsal sorumluluklarını ve etik standartları nasıl ele aldıklarını değerlendirmek için kullanılır.

ESG raporları, çeşitli ESG kriterlerine dayanarak hazırlanır. Bu kriterler, çevresel etkileri azaltma, toplumsal etkileri yönetme ve kurumsal yönetişimi güçlendirme gibi konuları içerir. Örnek olarak:

 1. Çevresel Performans: Karbon ayak izi, enerji verimliliği, atık yönetimi, su kullanımı gibi çevresel faktörlerin performansı.
 2. Sosyal Performans: İşçi hakları, işçi sağlığı ve güvenliği, çalışan çeşitliliği, toplum katılımı gibi sosyal faktörlerin performansı.
 3. Kurumsal Yönetişim Performansı: Yönetim yapısı, hissedar hakları, etik kurallar, şeffaflık gibi kurumsal yönetişim faktörlerinin performansı.

ESG raporları, şirketlerin bu alanlardaki politikalarını, stratejilerini, performanslarını ve hedeflerini açıklar. Bu raporlar, yatırımcılar, paydaşlar ve kamuoyu için şirketin sürdürülebilirlik çabalarını değerlendirmek için önemli bir kaynaktır. Ayrıca, ESG raporları şirketlerin sürdürülebilirlik stratejilerini geliştirmelerine ve şeffaflıklarını artırmalarına yardımcı olur.

ESG Raporu Nasıl Hazırlanır?

ESG (Environmental, Social, Governance) raporu hazırlamak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. ESG Kriterlerini Belirleme: İlk adım, hangi ESG kriterlerini değerlendireceğinizi belirlemektir. Bu genellikle çevresel performans, sosyal etkiler ve kurumsal yönetişim alanlarını içerir. Örnek olarak, karbon ayak izi, işçi hakları, yönetim yapısı gibi kriterler değerlendirilebilir.
 2. Veri Toplama ve Analiz: Şirketinizin mevcut performansını ölçmek için gerekli verileri toplayın. Bu, mali raporlar, çevresel etki raporları, çalışan memnuniyeti anketleri gibi kaynaklardan gelen verileri içerebilir. Ardından, bu verileri analiz ederek şirketinizin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyin.
 3. Hedefler Belirleme: Şirketinizin ESG performansını iyileştirmek için belirli hedefler belirleyin. Bu hedefler, karbon emisyonlarını azaltma, işçi sağlığı ve güvenliğini iyileştirme, yönetim çeşitliliğini artırma gibi konuları içerebilir.
 4. Strateji Geliştirme: Hedeflere ulaşmak için bir strateji geliştirin. Bu strateji, mevcut süreçlerinizi iyileştirme, yeni politikalar uygulama, paydaşlarla işbirliği yapma gibi adımları içerebilir.
 5. Raporlama: Hazırladığınız ESG raporunu yazın. Bu rapor, şirketinizin ESG performansını, hedeflerini, stratejisini ve ilerleme durumunu açıklamalıdır. Raporunuzu, uluslararası standartlara uygun olarak hazırlamak önemlidir.
 6. Yayınlama ve İletişim: Hazırladığınız raporu şirket web sitenizde yayınlayın ve paydaşlarınızla paylaşın. Ayrıca, raporunuzu yatırımcılar, müşteriler ve diğer paydaşlarla iletişim kurmak için kullanabilirsiniz.
 7. Sürekli İyileştirme: ESG performansınızı sürekli olarak izleyin ve iyileştirme fırsatlarını belirleyin. Müşteri geri bildirimleri, paydaş görüşmeleri ve endüstri trendleri gibi bilgilerden yararlanarak stratejinizi güncelleyin ve geliştirin.

ESG raporu hazırlama süreci, şirketinizin sürdürülebilirlik çabalarını ölçmek ve raporlamak için önemli bir araçtır. Bu süreci dikkatle yönetmek ve şirketinizin ESG performansını sürekli olarak iyileştirmek için zaman ayırmak önemlidir.

ESG Kriterleri Nelerdir?

ESG (Environmental, Social, Governance) kriterleri, şirketlerin sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek için kullanılan belirli faktörlerdir. Her bir kriter kendi içinde önemli alt kategorilere sahiptir.

 1. Çevresel (Environmental) Kriterler:
  • Karbon Ayak İzi: Şirketin sera gazı emisyonlarının miktarı ve azaltılması için alınan önlemler.
  • Enerji Verimliliği: Şirketin enerji tüketimi ve verimlilik önlemleri.
  • Atık Yönetimi: Atık üretimi, geri dönüşüm programları ve atık azaltma stratejileri.
  • Su Kullanımı: Şirketin su kullanımı ve su kaynaklarını koruma çabaları.
 1. Sosyal (Social) Kriterler:
  • İşçi Hakları: Çalışanların hakları, iş güvenliği, sağlık ve çalışma koşulları.
  • Çalışan Çeşitliliği ve Kapsayıcılık: Şirketin çalışanların çeşitliliğini ve kapsayıcılığını teşvik etme çabaları.
  • Toplum Katkısı: Şirketin topluma karşı sorumlulukları, yerel topluluklara katkıları ve sosyal projelerdeki rolü.
  • Müşteri Memnuniyeti ve Güvenliği: Müşteri ilişkileri, müşteri memnuniyeti, ürün ve hizmet kalitesi.
 1. Kurumsal Yönetişim (Governance) Kriterleri:
  • Yönetim Yapısı: Şirketin yönetim yapısı, kurumsal yönetişim politikaları ve yönetim kurulu yapısı.
  • Hissedar Hakları: Hissedarların hakları, oy hakları ve hisse senedi yapıları.
  • Etik Kurallar ve Uyum: Şirketin etik standartlarına uyumu, yolsuzlukla mücadele politikaları ve uyum programları.
  • Şeffaflık ve Raporlama: Şirketin finansal ve sürdürülebilirlik performansını şeffaf bir şekilde raporlama yeteneği.

Bu ESG kriterleri, şirketlerin sürdürülebilirlik çabalarını değerlendirmek ve yatırımcılar, paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşmak için kullanılır. Her bir kriter, şirketin sosyal, çevresel ve yönetişim performansını ölçmek ve izlemek için önemli bir role sahiptir.

Blog Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz:

Hidroelektrik Santralleri Faydaları ve Zararları

Kimyasal Atık Nedir?

Tükenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

ESG Danışmanlığı, şirketlerin Çevresel (Environmental), Sosyal (Social) ve Yönetişim (Governance) performanslarını iyileştirmelerine ve bu alanlarda daha sürdürülebilir stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmak için uzmanlık sağlayan bir hizmettir. Bu danışmanlık, şirketlerin ESG risklerini yönetmelerine, fırsatları değerlendirmelerine ve paydaşlarına daha etkili bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olur.

ESG Danışmanlığı, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını artırmalarına ve değer yaratmalarına yardımcı olur. Günümüzde, yatırımcılar, tüketiciler, çalışanlar ve diğer paydaşlar ESG faktörlerini göz önünde bulundurarak şirketlerle iş yapmayı tercih ediyorlar. Bu nedenle, ESG performansının iyileştirilmesi, rekabet avantajı sağlamak ve uzun vadeli başarı için önemlidir.

ESG Danışmanlığı, şirketlerin mevcut durumlarını değerlendirir, ESG risklerini ve fırsatlarını belirler ve stratejik öneriler sunar. Danışmanlık süreci genellikle ESG performansının ölçülmesi, politika ve prosedürlerin geliştirilmesi, paydaş iletişimi ve raporlama gibi adımları içerir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Whatsapp
Hemen Ara